The Danish Ministry for Higher Education and Science allocates DKK 40 million to National Mass Spectrometry Platform

The Danish Ministry for Higher Education and Science allocates DKK 40 million to National Mass Spectrometry Platform

Researchers from Laboratory of Medical Mass Spectrometry, Biomedicine Group participate in a national research project supported by the Danish Ministry of Higher Education and Science. The project, PRO-MS: Danish National Mass Spectrometry Platform for Functional Proteomics, has been granted DKK 40 million by the ministry. The participating universities: Aalborg University, University of Southern Denmark, Aarhus University, Technical University of Denmark, and University of Copenhagen will all co-finance the project. With a total of DKK 83 million, the leading researchers in Denmark within the area of protein research have joined forces and have created a new platform – focus will be put on analyzing protein mechanisms in medicine, plants and food. Knowledge on this area will benefit and strengthen research within antibiotic resistance in humans and animals.

Read more about the project below (in Danish).

Aalborg Universitet deltager i National forsknings infrastruktur til avanceret analyse af proteiner

Laboratoriet for Medicinsk Massespektrometri ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er med i nyt nationalt projekt, der skal sikre, at danske forskere bevarer Danmarks førende position inden for dette vigtige forskningsfelt.

Projektet, der kaldes PRO-MS, støttes med 40,1 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og tilsvarende fra universiteterne således at op til 83 millioner er til rådighed frem til 2020.

Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet deltager i PRO-MS.

Aalborg Universitets deltagelse i PRO-MS og den store bevilling til Laboratoriet for Medicinsk Massespektrometri vil sikre at forskere i Region Nordjylland sammen med de fire andre danske universiteter kan indkøbe og anvende det allernyeste og mest effektive måleudstyr til at kortlægge og studere proteinsammensætningen”, fortæller lektor Allan Stensballe, som står i spidsen for Aalborg Universitets del af PRO-MS.

PRO-MS styrker forskningen i proteiner og gavner hundredevis af danske forskere. Den tillader mere dybdegående og detaljerede proteinanalyser end hidtil muligt – det er et stort boost til dansk forskning”, udtaler projektets nationale koordinator professor Ole Nørregaard Jensen, Syddansk Universitet.

Kostbart og avanceret udstyr

PRO-MS består af etablerede protein-laboratorier med fokus på massespektrometre, som er kostbare og avancerede måleinstrumenter. De måler proteiners kemiske sammensætning og egenskaber med meget stor nøjagtighed og følsomhed.

Avancerede proteinanalyser er absolut nødvendige for at forstå, hvordan levende organismer er opbygget, og hvordan de basale biokemiske processer foregår i celler og væv til en større sygdomsforståelse”, understreger professor Søren Nielsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Den nye forskningsplatform skal således medvirke til at undersøge proteinsammensætningen i forskellige væv i mennesker, dyr og planter, og hvordan denne proteinsammensætning ændrer sig under disse organismers udvikling og vækst.  Desuden skal PRO-MS også indgå i forskning i mekanismerne bag antibiotikaresistens for landbrugsdyr og mennesker, herunder mikroorganismers vekselvirkninger med menneskeceller” tilføjer professor Svend Birkelund, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Samarbejde med virksomheder

Forventningen til PRO-MS er, at projektet vil styrke grundlaget for teknologiudvikling inden for biotek-, lægemiddel- og fødevaresektorerne. Allerede nu er der sammen med medicinalfirmaet Lundbeck etableret et ErhvervsPhD-forløb, hvor lektor Allan Stensballe bidrager med avancerede proteinanalyser af stor værdi for Lundbeck.

Massespektrometri er en fantastisk og meget alsidig målemetode, som er i konstant udvikling og derfor kræver fortsatte investeringer. Proteinforskningen med massespektrometri bidrager f.eks. til at udvikle nye bioteknologiske produktionsprocesser baseret på enzymer til at belyse og øge proteinsammensætningen i fødevarer. Forskningen kan også bruges til at karakterisere nye protein-baserede lægemidler med færre bivirkninger, bl.a. indenfor personlig medicinering”, fortæller lektor Allan Stensballe og understreger at forskningsplatformen har stor relevans for den bioteknologiske og farmaceutiske industri.

Forskningsgruppen ser frem til flere forskningssamarbejder med virksomheder i de kommende år. Samarbejdet med Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland vil også blive styrket.

Udvikling på tværs af institutioner og nationale regioner

PRO-MS får de 40,1 mio. kroner fra en statslig pulje, som skal bruges til at styrke infrastrukturen og teknologiudviklingen i dansk forskning. For et halvt år siden udgav Uddannelses- og Forskningsministeriet ”Dansk Roadmap for Forsknings-infrastruktur 2015”, som er et katalog med 22 prioriterede forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer.

Dansk forskning skal skabe værdi for det danske samfund. Jeg er glad for, at vi på tværs af forskningsinstitutioner over hele landet kan samarbejde om at etablere moderne og avanceret forskningsudstyr. Det vil både være med til at fastholde vores position som førende forskningsnation, og på sigt bidrage til at skabe innovation og potentielt nye virksomheder og nye arbejdspladser", siger uddannelses og forskningsminister Ulla Tørnæs.

(Kilder: http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2016/store-bevillinger-til-nyt-udstyr-til-forskning-i-proteiner-og-klimaforandringer og http://www.sdu.dk/aktuelt/nyt_fra_sdu/40+mio+til+forskning+i+proteiner)