AAU logo

For interesseorganisationer

Interesseorganisationer inviteres til at deltage i arrangementet, fordi vi vurderer, at det vil have værdi for jer at få bedre kendskab til vores brede palette af dimittender og uddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet – og ikke mindst  at skabe kontakt mellem SUND-specialestuderende og jeres organisation.

Over 250 studerende afslutter til sommer deres uddannelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på  Aalborg Universitet. Og de er spændte på, hvad det næste skridt i deres karriere bringer!

Vi har sammensat et spændende program, hvor vores dimittender og en række inviterede virksomheder og organisationer får lejlighed til at møde hinanden. Som dimittend får man lejlighed til at præsentere sine kompetencer eksempelvis illustreret som en præsentation af spændende studieprojekter. Virksomhederne får lejlighed til at møde en bred palette af dimittender, der er klar til arbejdsmarkedet, ligesom man kan præsentere sin virksomhed som en attraktiv og spændende arbejdsplads.

Jeres deltagelse i arrangementet er værdifuld for både jer og dimittenderne: I vil have mulighed for at vise jeres tilbud til medlemmer, og dimittenderne får en smagsprøve på jeres gode råd og services. Hvis I er interesserede, vil I få mulighed for at give de studerende råd og vejledning om CV samt introducere dem, til nye former for ansøgninger og jobinterviews.

Som organisation tilbydes I et café-bord, hvor I kan placere præsentationsmaterialer om jeres tilbud til de færdige kandidater samt plads til at placere en roll-up eller lignende. I løbet af dagen vil der være korte indlæg fra virksomheder, organisationer m.v. samt et oplæg fra en spændende key-note speaker. Har I som organisation lyst til at give en kort introduktion til jeres tilbud (ca. 10 – 15 minutter) i løbet af efterdagen, kan vi også inkorporere dette i programmet. Det vil være gratis for jer at deltage i arrangementet.

Det overordnede format for dagen vil være et uformelt forum for dialog og networking, hvor der bliver lejlighed til at møde specialestuderende og få et indblik i de kompetencer, de repræsenterer.

I er naturligvis er mere end velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.