Kontorelev på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Som kontorelev på Aalborg Universitet bliver du uddannet kontorassistent med speciale i offentlig administration.

Elevtiden

Som kontorelev på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (HST) ansætter vi to kontorelever hvert andet år. Som kontorelev bliver du en del af ét af instituttets fem administrative teams. Vi søger nemlig en elev til både uddannelses- og forskningssupport-teamet.

Måske er du én af vores nye kontorelever?

I din elevtid vil du bl.a. komme til at arbejde med kommunikation, administration og planlægning. Du vil også få viden om instituttets forskellige arbejdsopgaver inden for studieadministration, driftsøkonomi, projektøkonomi og HR.

Elevopgaver

Vores hverdag handler meget om, at få brikkerne til at hænge sammen i det store ”puslespil” og nedenstående er nogle af de opgaver, du, som kontorelev, er med til at løse:

  • Planlægning og afvikling af konferencer, møder, ph.d.-forsvar, undervisning, eksamener og dimissioner.
  • Administrative opgaver i sekretariatet fx bestilling af varer, lokalebookinger, vedligeholdelse af hjemmeside og assistere ved onboarding af nyansatte
  • Både skriftlig og mundtlig kommunikation med studerende, kolleger og eksterne samarbejdspartnere ( på både dansk og engelsk )
  • Ad hoc supportopgaver

Skole

I løbet af din elevtid på to år skal du på skole i 15 uger fordelt over fire omgange. Skoleopholdene finder sted på Aalborg Handelsskole.

Du er på skoleophold sammen med de andre elever på Aalborg Universitet samt kontorelever fra andre offentlige arbejdspladser i Nordjylland.

Den ene af ugerne skal du sammen med de andre elever på skoleopholdet på en spændende studietur til Bruxelles.

Den sidste skoleperiode er afsat til at skrive din fagprøve. Her skal du kombinere teori og praksis med afsæt i en problemstilling fra dit arbejde på instituttet.

Det er super-fedt at møde andre elever fra andre arbejdspladser! Vi lærer meget af hinanden. På skolen arbejder vi på kryds og tværs af arbejdspladserne, som er en rigtigt god sparring. Det er spændende at høre andres erfaringer og om, hvordan deres arbejdsgange fungerer. Man finder hurtigt ud af, at der ikke er nogen arbejdspladser, der er ens.  Skoleopholdene giver også mulighed for at tage nogle af de dilemmaer op, man møder i hverdagen.
- Vi elever bruger hinanden rigtig meget – og vi har det rigtig sjovt sammen!

Helle S. Thomsen og Laura Krøgh, Elever på HST, 2020-2022.

Elevmiljø på Aalborg Universitet (AAU)

På Aalborg Universitet tilstræber vi at have et godt socialt miljø på tværs af alle kontoreleverne. Der bliver afholdt elevmøder, hvor vi bl.a. besøger hinandens arbejdspladser, for at få en bedre viden om, hvad de andre elever beskæftiger sig med. Men der er også tid til hygge; vi har bl.a. har haft havefest med spil og god mad, spillet banko og julehygget med æbleskiver og pakkespil .

Læs mere om Institut for Medicin og Sundhedsteknologi