AAU logo

vis

Cardiotechnology Laboratory

Laboratoriet bruges til at gennemføre forsøg:
Hvile-elektrokardiografi, hvor der bruges en briks/seng med afskærmende gardin.
Arbejds-elektrokardiografi, hvor der bruges en motionscykel
Ekkokardiografi
Laser-Doppler vibrometri med LDV apparatur på en tripod (som et videokamera)
Phonokardiografi/seismokardiografi
og laboratoriet bruges til udvikling:
Udvikling af udstyr og andet udstyr, hvorfor der er en workbench med skabe og gode lysforhold.

Research Laboratories