AAU logo

Workshop on Patient and Public Involvement in Research

Time

12.12.2018 kl. 09.00 - 16.00

Description

Workshop is fully booked - please contact Charlotte Overgaard if you wish to be put on our waiting list. 

Der ses i disse år i Danmark en stærkt øget interesse i at inddrage patienter/borgere i forskning blandt forskere, politikere og beslutningstagere - og tilgangen integreres i flere og flere forskningsprojekter. 

På nationalt niveau fremhæver den danske strategi for forskning FORSK2025 værdien af inddragelse af patienter / borgere i forskning. EU anbefaler dette i bl.a. The eHealthTask Force Report, 2012, og flere af de store danske fonde stiler krav om bruger/patient involvering i selve forskningsprocessen for at tilkende fondsmidler. 

Men hvad er forskellen mellem denne inddragende tilgang og den måde som patienter og borgere tidligere har været involveret i forskning? Hvorfor skal vi som forskere involvere deltagerne i forskning – og hvordan kommer man i gang? 

Denne workshop er målrettet både senior og junior forskere fra forskellige forskningsområder. Andre med interesse for inddragelse af patienter og borgere I forskningsprocessen er også velkomne.

Workshoppen vil lægge op til en aktiv diskussion og erfaringsudveksling. 

Workshoppen tilbyder: 

En aktiv undervisningssession med Dr. Kristina Staley, TwoCan Associates, UK:

Mulighed for at få indblik i og diskutere erfarne danske seniorforskeres erfaringer med bruger/patientinddragelse: 

 • Professor in Techno- Antropology Anne Marie Kanstrup, 
  Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
 • Klinisk professor overlæge ved Steno Diabetes Center Niels Ejskjær,
  Aalborg Universitetshospital
 • Seniorforsker Charlotte Handberg og projektleder Ole Mygind
  Aarhus Universitet og DEFACTUM

Program:

Part 1: (in English)

A training session from Dr. Kristina Staley, TwoCan Associates, UK.

Dr. Kristina Staley trained as a molecular biologist at Cambridge University. After a post-doc in the USA, she moved into publicinvolvement in research, first training at the London Science Museum. She now has more than 20 years’ experience or promoting, supporting and evaluating involvement in research, most recently focusing on what it means for researchers. She has produced national policy and guidance in the UK for INVOLVE and worked with many government and national research institutions to improve the quality of their involvement. 

The aim of this session is to raise awareness of why and how public involvement benefits researchers and discusses some of the ways to improve the quality of the process. It will:

 • address the question ‘What’s in it for me?’ for researchers
 • help researchers better understand the value of experiential knowledge and how it works
 • help researchers understand how they can get the most from the patients/ public they work with by improving their conversations and interactions 


9:00 – 9:15        Welcome and Introductions

9:15 – 10:00      An introduction to public involvement in research – why do it? 
                          Presentation and discussion

10:00 – 10:30    Who to involve in your research?
                          Exercise and discussion

10:30 - 10:45     BREAK

10:45 – 11:45     How can you improve the quality of public involvement in your work?
                           Exercise and discussion

11:45 – 12:00     Reflections on the session – what next?
                           Discussion                                      

12:00 – 13:00     Lunch, networking and poster show

Part 2: (in Danish)

Præsentation og diskussion af erfaringer fra såvel kvantitative- som kvalitative forskningsprojekter med forskellige grader af patient- og borgerinddragelse I forskning. 

13:00-14.00         Professor i Tekno-Antropologi, Anne Marie Kanstrup. 
                            Inddragelse af borgere i teknologiudvikling. 

Oplægget præsenterer processer og metoder fra et forskningsprojekt, som inddrager borgere i et boligområde i design af teknologi til sundhedsfremme. Resultater og fremtidige udfordringer ift borgerinddragelse i forskning diskuteres.

Anne Marie Kanstrup er Professor ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet. Anne Marie har gennem 20 år specialiseret sig i brugerinddragelse i teknologiudvikling. Anne Maries forskning er primært fokuseret på teknologisk innovation inden for sundhedsområdet. Hun har bl.a. forsket i design af IT-løsninger til en hverdag med diabetes i samarbejde med diabetes familier, designet digitale løsninger til hørerehabilitering i samarbejde med ældre høreapparat brugere, analyseret brugerdeltagelsen i innovation af velfærdsteknologi på plejehjem mm. Anne Marie har udviklet metoder til brugerinddragelse i innovation, og i dette oplæg præsenterer hun, hvordan disse metoder udfordres og udvikles når teknologisk innovation af sundhedsfremmende teknologi sker i samarbejde med borgere i et boligområde.              

14:00 – 15.00       Klinisk professor Niels Ejskjær. 
                             Hvordan lykkes man med at inddrage patienten i klinisk forskning? 

Oplægget beskriver konkrete kliniske forskningsprojekter, hvorledes og hvornår patienterne inddrages, med hvilke formål – og impact på forskningsresultaterne diskuteres.

Niels Ejskjær er klinisk professor og overlæge ved Steno Diabetes Center Nordjylland ved Aalborg Universitetshospital. Niels har gennem 25 år specialiseret sig i diabetes i Danmark, England og USA og har et solidt fokus på hvad der giver værdi for patienten både klinisk og forskningsmæssigt. Det drejer sig om PRO (patientrapporterede oplysninger) og inddragelse af patienten i alle faser af forskningsprocessen.

15:00-16.00          Seniorforsker Charlotte Handberg og Projektchef Ole Mygind.
                             Erfaringer fra forskning i arbejdet med involvering af brugere, partnere og ledere under udviklingen af en ny                                   rehabiliterings park SPARK.

Formålet med SPARK er at skabe et nyt, levende byrum i og omkring MarselisborgCentret i Aarhus, der dels imødekommer behovet for udendørs rehabiliteringsaktiviteter til centrets brugere, dels behovet for en helstøbt klimatilpasningsindsats i området. 

Disse behov forenes ved anlægning af en ny offentlig rehabiliteringspark, der tilmed har potentiale til at øge den sociale inklusion ved at skabe møder mellem MarselisborgCentrets brugere, og de mange beboere i bydelen.

Charlotte Handberg er seniorforsker og ekstern lektor ved Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed og DEFACTUM, Region Midtjylland. Forskningsinteresser centrerer sig om rehabilitering, kræft, tværsektorielle udfordringer, køn, ulighed i sundhed og borgerinvolvering. 

 

Ole Mygind er Master i rehabilitering og ergoterapeut, og er ansat som projektchef til at skabe og facilitere samarbejde samt fundraising på tværs af MarselisborgCentrets 22 organisationer. SPARK projektet er et resultat heraf.

Hvem kan deltage / Who should attend?

This seminar is relevant for both senior and junior researchers and PhD students as well as others with an interest in patient involvement in research.

Attendance is free for all participants from Danish universities and public institutions 

For participants from industrial partners or universities outside Denmark the course fee is 2500 Dkr. (if you are a Ph.D. student from an international university that accept Danish PhD students on PhD courses without payment, please contact the course administration).

Meals and drinks are not covered on this course, but can be purchased at the nearby canteen. Coffee and tea will be served.

Registration

All participants are asked to register through the electronical platform phd.moodle:

www.phd.moodle.aau.dk 

https://phd.moodle.aau.dk/enrol/index.php?id=1039 (brings you directly to the workshop site where non-AAU participants will be asked to create a profile and sign in)

Maximal number of participants is 30. Seats are allocated on a first come, first served basis.
Please contact Charlotte Overgaard if you wish to be put on our waiting list. 

Contact information

Charlotte Overgaard: co@hst.aau.dk og Kirsten Schultz Petersen: ksp@hst.aau.dk

Useful websites

INVOLVE

INVOLVE was established in 1996 and is part of, and funded by, the National Institute for Health Research, to support active public involvement in NHS, public health and social care research. Offers a source of practical guidance and policy advice.

Research Involvement and Engagement

Open access journal

TwoCan Associates

TwoCan Associates have had public involvement in research consultancy since 2004. 

Address

Niels Jernes Vej 14 lokale 4-117

Go to event list