news

AAU-forsker modtager Lions Prisen 2020 for forsøg med smertebehandling

AAU-forsker modtager Lions Prisen 2020 for forsøg med smertebehandling

Ph.d.-studerende Jesper Bie Larsen fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi modtager Lions Prisen 2020. Med prisen følger en halv million kroner, som skal indgå i et forskningsprojekt om smertebehandling til slidgigtpatienter, der har fået indopereret et nyt knæ.

Last modified: 29.08.2020

Hvert år får mere end 9.000 danskere indsat et nyt knæled som følge af svær slidgigt i knæet. Desværre oplever ca. 20 procent af de opererede kroniske smerter i knæet efterfølgende. Det vil ph.d.-studerende Jesper Bie Larsen fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på AAU forsøge at finde en smertebehandling til sammen med professorerne Lars Arendt-Nielsen og Pascal Madeleine. Deres smertebehandlingsprojekt modtog fredag den 28. august Lions Danmarks årlige Lions Pris på en halv million kroner.

- Det er en enorm anerkendelse af forskningens relevans. Dét at vi modtager prisen bekræfter, at vores forskning giver mening – ikke kun for den enkelte patient, men potentielt også for samfundet og sundhedssektoren som helhed.

Glæden er stor hos Jesper Bie Larsen, som nu med ny økonomisk forstærkning kan fortsætte sin forskning, som også får støtte af Gigtforeningen og Svend Andersen Fonden. Aktørerne i det tværfaglige forskningssamarbejde tæller både læger fra Aalborg Universitetshospital og forskere fra AAU. Synergien mellem viden fra grundforskning og klinik er altafgørende – og Jesper Bie Larsen har erfaring med begge i kraft af sin baggrund som fysioterapeut. 

Smerteuddannelse baner vejen til målrettet behandling 

Patientgruppen, som forskningsprojektet beskæftiger sig med, findes der endnu ikke en evidensbaseret behandling til. Metodisk er projektet opdelt sådan, at én gruppe deltagende patienter får såkaldt smerteuddannelse kombineret med superviseret træning på hold og en anden gruppe får udelukkende smerteuddannelse. Dette for at se om træning har en effekt – og særligt i samspil med viden om smerter.  

- Med smerteuddannelsen sker et skift i behandlingen til at fokusere på, hvilken rolle nervesystemet spiller i forhold kroniske smerter. Og det er også herigennem, vi overvejende kan forklare, hvorfor kroniske smerter opstår, fortæller Jesper Bie Larsen. 

Smerteforskning viser nemlig, at det ofte ikke er lokalt i knæet, man skal finde hovedårsagen til smerten. Derimod findes dele af svaret netop i nervesystemet. Nervesystemet kan ændres, så det bliver mere følsomt og derved registrerer smerte i højere grad end nødvendigt. Derved oplever patienter med kroniske smerter ofte, at smerten kan blive udløst af aktiviteter, der normalt ikke giver smerter eller burde give smerter. Det vides ikke præcist, hvorfor nervesystemet hos nogle mennesker ændrer sig som følge af længerevarende smerter, fx som følge af slidgigt eller efter en operation, og det er også uvist, hvordan patienter med disse symptomer og smerter bedst behandles. Jesper Bie Larsens forskningsprojekt sigter efter at kunne give nogle svar på, om træning og smerteuddannelse kan være en effektiv måde at behandle kroniske smerter efter udskiftning af knæleddet på.

- Forhåbentligt vil det øge livskvaliteten hos patienten at få en målrettet behandling, der bevidstgør årsagerne til de kroniske smerter. Det kan give dem mulighed for at forholde sig anderledes til smerterne og få de gavnlige virkninger, der kommer af at træne eller være fysisk aktiv. Og det er netop dét, vi gerne vil bidrage til – at give patienterne et bedre fysisk funktionsniveau understøttet af viden til at forstå og forholde sig til smerterne. Der er i princippet tale om hjælp til selvhjælp, afslutter Jesper Bie Larsen. 

Det er andet år i træk, at en AAU-forsker modtager Lions Prisen. Sidste år modtog lektor Ralf Agger fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi prisen til sin forskning med videreudvikling af en immunstimulerende vaccine mod kræft.

Om Lions Prisen

Lions Prisen er en pris, som uddeles som støtte til enkeltpersoner, institutioner og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere. De enkelte Lions-klubber i Danmark kommer med forslag til modtagere af prisen, ligesom det er bidrag fra klubberne, der er grundlaget for prisen. Et udvalg vælger blandt de indkomne forslag til modtagere. (Kilde: Lions Danmark).

Læs mere på Lions Danmarks hjemmeside her. 

Foto: Privat 

Kontakt

Jesper Bie Larsen