AAU logo

news

BIOGENITY – KUNSTIG INTELLIGENS OG BIOLOGISK DATA SKAL BEKÆMPE SYGDOMME OG SPARE RESSOURCER

BIOGENITY – KUNSTIG INTELLIGENS OG BIOLOGISK DATA SKAL BEKÆMPE SYGDOMME OG SPARE RESSOURCER

Biogenity omsætter store biomedicinske datasæt til værdifuld indsigt for den farmaceutiske industri. Med afsæt i biologisk og kemisk forståelse og viden om de seneste teknikker inden for kunstig intelligens kan de to tidligere AAU-studerende bag Biogenity skabe værdifulde løsninger til at fremme sygdomsbekæmpelse.

Last modified: 18.03.2020

FRA IDE TIL FORRETNING

Idéen til dataanalyse-virksomheden Biogenity opstod ifølge de to virksomhedsstiftere Kenneth Kastaniegaard og Louis Loeb ud fra en tro på, at sygdomsbekæmpelse måtte kunne gøres bedre og mere effektivt. Biogenity hjælper i dag små og store virksomheder og forskningsenheder med at udføre og optimere deres lægemiddeludvikling. Ved at outsource arbejdet til Biogenity får kunderne frigivet dyrebar tid og en omkostningseffektiv analyse, der også er let reproducerbar.

I den farmaceutiske industri og i forskningslaboratorier har man i årtier søgt efter biomarkører, som er unikke tendenser i en specifik sygdom, gennem analyse af biologisk materiale. Ifølge Kenneth Kastaniegaard er der i de seneste år sket en udvikling i de biologiske analyseværktøjer, som giver ny og større indsigt i biologien og skaber megen data. Den nye indsigt er positiv, men den store datamængde øger kompleksiteten i at forstå og drage viden ud af den. Det øger risikoen for f.eks. at opnå et såkaldt falsk-positivt resultat, som kan resultere i, at der satses på udvikling af diagnoseværktøjer, som i sidste ende ikke er brugbare.

- Forskningen har nået et stadie, hvor der bliver foretaget så mange højkomplekse studier, at den traditionelle metode er forældet. Der er opstået et behov for at analysere data på en ny måde. Biogenity har derfor udviklet et banebrydende produkt, som på én gang kan håndtere større datasæt, men også formidle den biologiske indsigt, der kan udvindes fra data, så den er målrettet de forskningsrelaterede spørgsmål. Vores mål er at fremskynde og fokusere søgningen efter nye biomarkører, forklarer Kenneth Kastaniegaard.

KUNSTIG INTELLIGENS MARKERER VEJEN TIL SYGDOMSBEKÆMPELSE

Biomarkørerne bruges til at forudsige eksempelvis sygdom. Hver sete biomarkør i et datasæt indeholder vigtige informationer om en sygdomstilstand, som er nødvendige for at udvikle eller teste om et givent lægemiddel har virkning. Netop derfor er det afgørende for forskningsresultatet at arbejde med store datasæt for derfra at kunne fremskynde processen mod sygdomsbekæmpelse.

Biogenitys teknologi åbner op for, at flere forskere kan anskue og fortolke sygdomme på baggrund af data, fordi de automatiserede algoritmer håndterer store dele af dataanalysen. Den del af forskningsprocessen er omfattende, særligt hvis man ikke er uddannet dataforsker.

– Hurtigere analyse af såkaldt ekspressionsdata er afgørende i forskning inden for medicin og sundhedsvidenskab. Derfor arbejder vi med superviseret machine learning for at optimere systemerne og dermed også arbejdsprocesserne i laboratorier. Automatisering kan netop frigive tid og dermed også økonomiske ressourcer. Og dét skal til for at lande de gode løsninger, som skal gavne patienter, industri og selvfølgelig vores sundhedsvæsen, fortæller Kenneth Kastaniegaard.

INGENIØREN OG KOMMUNIKATØREN

Kenneth Kastaniegaard og Louis Loeb kendte hinanden inden de startede Biogenity. De har begge studeret på AAU. Louis Loeb uddannede sig i kommunikation og digitale medier (BA) og som informationsteknolog (KA). Kenneth Kastaniegaard valgte forskervejen efter at have læst medicinsk bioteknologi. Under sit ph.d.-studie i biomedical engineering på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi blev Kenneth inspireret til at omsætte sin forskningsviden og erfaring fra biomedicin-laboratoriet til at praktisere og udvikle nye metoder til at fremme bekæmpelse af sygdomme. Han kontaktede derfor Louis, som havde erfaring med virksomhedsopstart.

– Kombinationen af hver vores professionelle profil har virkelig vist sig afgørende for vores succes. Tværfaglighed er en styrke, som ofte bliver positivt fremhævet af vores partnere og kunder og har uden tvivl åbnet døre for vores deltagelse i innovationsstøtteprogrammer, fortæller Louis Loeb og tilføjer at Biogenity har accelereret langt hurtigere, end de ville kunne gøre på egen hånd, takket være bl.a. kommercialiseringsvejledning fra AAU.

PRÆDIKTION MED KUNSTIG INTELLIGENS TIL FREMTIDENS LÆGEMIDLER

Biogenity vandt kommercialiseringsinitiativet Open Entrepreneurships iværksætterpris i 2019 og potentialet vokser fortsat. Sammen med en tysk samarbejdspartner er Biogenity nu i gang med et nyt proof-of-concept projekt, som omhandler prædiktion af antistoffer ved hjælp af kunstig intelligens. Et antistof, som produceres af immunsystemet, kan neutralisere fjendtlige elementer som f.eks. vira, bakterier og kræft.

------------------------------------------------------------------

FAKTA

BIOGENITYS VEJ FRA FORSKNING TIL FORRETNING

Biogenity har bl.a. modtaget økonomisk støtte og faglig support fra:
• Horizon 2020 – EU’s rammeprogram for forskning og innovation
• Innobooster og Innofounder Graduate, Innovationsfonden
• Open Entrepreneurship, AAU
• Innovativ Vækst, Erhvervshus Nordjylland
• SUND Inkubator, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU
• SEA – Supporting Entrepreneurship at AAU
 

Artiklen er skrevet af Debbie Pedersen til AAU MatchMaker. Hele magasinet kan læses her.