AAU logo

news

Et Sundt Match

Et Sundt Match

Nyt arrangement på Aalborg Universitet skabte direkte forbindelse mellem arbejdsmarked og nyuddannede SUND-kandidater

Last modified: 27.06.2019

80 kompetente kandidater fra 6 forskellige uddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) og 40 virksomheder og organisationer mødtes til SUND’s første Et Sundt Match arrangement. Dimittenderne præsenterede sig som nye potentielle medarbejdere. Virksomhederne og organisationerne fortalte om deres specifikke tilbud som potentiel arbejdsplads.

en SUNDere profilering

De nyuddannede er ofte meget fokuserede på de traditionelle og typiske jobs for kandidater med deres uddannelse, men mulighederne er mange flere – hvis man kender dem. Tilsvarende kan virksomheder have svært ved at finde kvalificerede medarbejdere – fordi de ikke kender til alle uddannelserne og de mulige jobprofiler, de indeholder. Denne udfordring dannede bl.a. afsæt for at arrangere Et Sundt Match.   

 - Vi har erkendt, at der er et uforløst potentiale for både dimittender og virksomheder. Derfor har vi øget indsatsen på området. På SUND har vi uden tvivl de rette kandidater til fremtidens arbejdsmarked. Vores dimittender er stærkt rustet til at levere nye løsninger på sundhedsområdet i både private og offentlige virksomheder. Deltagerantallet på Et Sundt Match vidner om, at virksomhederne og organisationerne efterspørger netop denne viden. Nu har vi hjulpet med at facilitere mødet – og forhåbentlig matchet – mellem dimittend og arbejdsgiver, forklarer Mette Dencker, studieleder.

Nye målrettede virkemidler i matchmaking

Ét af de målrettede virkemidler for Et Sundt Match var, at kun specialestuderende var inviteret. De havde alle forberedt en poster, som viste dimittendens kompetencer og erfaringer. Virksomhederne kunne dermed hurtigt danne sig et overblik over de forskellige uddannelser og dimittenders særlige styrker. Konceptet med sin ukomplicerede form bringer helt nye muligheder for match mellem dimittender og virksomheder - både på kort og på lang sigt.

Med afsæt i dialog og networking var arrangementets format uformelt, men forberedelsen ikke tilfældig. Dimittenderne havde på workshops arbejdet med deres individuelle posters – og som de kender det fra deres AAU studiemiljø og undervisning, havde de naturligvis sparret med medstuderende og fagprofessionelle undervejs.

AAU’s unikke tilgang til læring - Problem Based Learning – sætter et naturligt og sundt præg på dimittendernes kompetencer. Deres bidrag til arbejdsmarkedet inkluderer bl.a. nye teknologiske løsninger som f.eks. velfærdsteknologi, behandlingsformer, diagnosemetoder, lægemidler og udvikling af idræts-, trænings- og rehabiliteringsudstyr.

Tidligere jægersoldat og coach Lothar Friis medvirkede til at skyde dagen i gang med et indlæg om nødvendigheden af tydelig kommunikation, et godt netværk - og ikke mindst at vælge sine rollemodeller i nærmiljøet. Et yderligere budskab var, at karrierevejen ikke altid følger den slagne vej. Der viser sig nye muligheder, eller man må tage en lille omvej for at nå sit overordnede mål.

En sund succes

SUND’s raison d'être er at bidrage til løsningen af konkrete samfundsmæssige udfordringer på sundhedsområdet – på SUND uddannes studerende til at løse virkelighedens sundhedsudfordringer. Nyuddannede fra følgende kandidatuddannelser deltog i Et Sundt Match:

  • Sundhedsteknologi
  • Medicin med industriel specialisering
  • Idræt
  • Idrætsteknologi
  • Klinisk Videnskab og Teknologi
  • Folkesundhedsvidenskab

Studieleder Mette Dencker er yderst tilfreds efter Et Sundt Match:

- Det er en stor fornøjelse at være vidne til de gode samtaler og endda aftaler mellem dimittender og virksomheder. Dét at have mødt virksomheden før man indsender en ansøgning og dét at have en reference, en personlig relation på sin potentielle fremtidige arbejdsplads, vil helt sikkert øge chancerne i en ansøgningsproces. Vi har lært meget af arrangementet i år. Nu ser vi frem til Et Sundt Match 2020 – og naturligvis til at evaluere på deltagernes oplevelser i år.

Film fra Et Sundt Match

 

 

KONTAKT

Mette Dencker, studieleder

Debbie Pedersen, kommunikationsmedarbejder

Fotos 

Et Sundt Match deltagere

ET Sundt Match deltagere

ET Sundt Match deltagere