news

Forskere vil måle sig frem til, hvilken smertebehandling der vil gavne den enkelte

Forskere vil måle sig frem til, hvilken smertebehandling der vil gavne den enkelte

Smerteforskning fra Aalborg Universitet giver viden om de enkelte slidgigtpatienters smertemekanismer, så læger og forskere i fremtiden kan forudsige, hvilken type behandling der måske – eller måske ikke - vil have en effekt for den enkelte patient

Last modified: 06.09.2021

 


Behandling af smerter i forbindelse med slidgigt kan omfatte alt fra træning, vægttab og medicinering til kirurgiske indgreb. Selv om langt de fleste bliver smerterne kvit og lever et godt liv, er der stor forskel på, hvilke typer behandling der gavner den enkelte. Hvert menneskes smertetærskel er nemlig unik, og derfor kan det være svært på forhånd at afgøre, hvilken type behandling der er mest effektiv.

For nogle patienter er visse behandlingstyper nyttesløse, og de kan i værste fald ende med at gøre smerterne endnu værre.

- Til trods for at nogle patienter først kommer gennem forløb med træning, så medicinsk behandling og til sidst kirurgi, opnår de ingen eller minimal smertelindring, fortæller smerteforsker og lektor Kristian Kjær Petersen fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet. Fredag den 10. september forsvarer han sin doktordisputats omhandlende smerter hos patienter med slidgigt i knæene.

Målrettet behandling

Med viden om de enkelte patienters smertemekanismer i baghånden kan læger og forskere i fremtiden med større sikkerhed forudsige, hvilke typer behandling der måske – eller måske ikke – vil have en effekt for den enkelte patient.

- Målet er, at vi kan springe over ineffektive trin i behandlingsprocessen, så patienter der er smerteoverfølsomme undgår nyttesløse og fordyrende indgreb og i stedet får en hurtigere smertebehandling. Det højner livskvaliteten for patienterne, siger Kristian Kjær Petersen.

Kortlægning af smertemekanismer

Gennem forsøg med slidgigtpatienter har forskningsholdet og Kristian Kjær Petersen kortlagt en række af de indikatorer, der kan være afgørende for, hvor smertefølsomme vi er, og hvor godt vi reagerer på forskellige typer smertelindrende behandling.

- Vi har ledt efter objektivt målbare indikatorer på, hvor godt eller dårligt patienterne vil respondere på smertelindrende behandling. Ved at måle på patienternes nervesystemer, og se hvordan de reagerer på smerte, kan vi konstatere, at hvis man er smerteoverfølsom i vores målinger, har man også forhøjet risiko for vedvarende smerter efter fx et kirurgisk indgreb eller medicinsk behandling, fortæller Kristian Kjær Petersen.

Global sundhedsudfordring

Kroniske smerter er et globalt problem og estimeres til at ramme 20% af verdens befolkning. De direkte (fx behandlinger) og indirekte (fx førtidspension) udgifter til kroniske smerter er massive*.

Omfanget af problemer med slidgigt vokser i takt med, at befolkningen generelt bliver ældre, har mere stillesiddende arbejde og bliver mere overvægtige. Behandling af slidgigt er en potentiel udgiftsbombe under sundhedsvæsenet flere steder i verden.

Samarbejdet mellem smertecentrene på Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital og sygehusene i Frederikshavn og Farsø har gjort Danmark – og i særdeleshed Nordjylland – til et af de førende områder i verden inden for smerteforskning.

Doktorforsvar den 10. september 2021 kl. 13.00 (Fysisk eller digital deltagelse muligt)

Kristian Kjær Petersens forskning kan betyde hurtigere og bedre smertelindring for millioner af patienter med slidgigt verden over. Fredag 10. september forsvarer Kristian sin doktordisputats om emnet. 

Kontakt 

Lektor Kristian Kjær Petersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. 

Film, foto og tekst: Jakob Brodersen 

*Kilder:

  • Vos T, Abajobir AA, Abate KH, Abbafati C, Abbas KM, Abd-Allah F, et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017 Sep;390(10100):1211–59.
  • Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006;10(4):287–333.
  • Darrell J Gaskin, Patrick Richard. The economic costs of pain in the United States.
  • Sundhedsstyrelsen. Sygdomsbyrden i Danmark