Help is on the way for patients with dementia

Help is on the way for patients with dementia - interview with professor Torben Moos (in Danish)

Last modified: 20.09.2017

Professor Torben Moos, Laboratoriet for Neurobiologi blev i dag interviewet af psykolog Svend Brinkmann. Læs et uddrag her:

"Lægevidenskaben har forlænget vores levealder, men i takt med at vi bliver ældre, vokser risikoen for at få Alzheimer, Parkinson og andre uhelbredelige hjernesygdomme.

Professor Torben Moos fra Aalborg Universitet forsker i metoder, der kan sende gavnlig medicin ind forbi kroppens naturlige bolværk.

- Det store problem, som til stadighed rammer os, er at vi ikke kan få lægemidlerne fra blodbanen og ind til hjernen. Det gælder, uanset om det er Alzheimer, Parkinson eller epilepsi, fortæller han.

Udfordringen er den såkaldte ”blod-hjerne-barriere", der som navnet indikerer netop danner en barriere mellem blodbanen og hjernens indre." (kilde)

Du kan høre hele interviewet på dr.dk/viden