AAU logo

news

Independent Research Fund Denmark grants 14 millions to SUND researchers

Last modified: 01.05.2018

Three researchers from Department of Health Science and Technology, Faculty of Medicine have received grants from Independent Research Fund Denmark:


Lotte N.S. Struijk
Multimodal control of assistive robotic arms for severely disabled individuals (Grant: DKK 5.9m )

Description of research project (in Danish)

"På verdensplan lever cirka 5.4 millioner mennesker med lammelser i forskellig grad - mange af disse har lammelser i både arme og ben, og har brug for hjælp hele døgnet. Det indebærer en lav grad af selvstændighed, privatliv og livskvalitet, og det koster de danske kommuner mere end 1.9 milliarder kr. årligt i hjælperordninger. En assisterende robotarm (ARM) kan nedsætte behovet for hjælp med op til 41%, men i øjeblikket styres ARM’ene ved hjælp af joysticks, hvilket ikke er muligt for de mest trængende brugere: Mennesker med lammelser i armene. Derfor vil dette projekt forske i et muskelbaseret robot-interface, et tungebaseret robot-interface og et hjernebaseret robot-interface, og endvidere i at muliggøre kombinationer af disse robot-styringsmetoder, for at lette overgangen fra én styringsmetode til end anden, i takt med at en funktionsnedsættelse forværres, som f.eks. ved ALS. Dertil vil vi forske i muligheden for, at brugeren kan fjernbetjene en robotarm med tungen, så robotten f.eks. kan køres hen til et andet rum og hente ting til en bruger. Endvidere, vil vi udforske metoder til at effektivisere disse styrringsmetoder gennem semi-automatisering af bestemte robotbevægelser så robotten bliver hurtigere at styre. De udviklede metoder vil blive samlet i en platform for multi-input, semiautomatisk robotstyring, der i første omgang anvendes til at styre en ARM med en bevægelighed svarende til en menneskearm, men som på sigt også kan anvendes til at styre f.eks. exoskeletons." (Kilde: Danmarks Frie Forskningsfond)

 


Strahinja Dosen

A robust bidirectional human-machine interface for natural control and feedback in hand prostheses (ROBIN)
(Grant: DKK 5.9 m)     

DESCRIPTION OF RESEARCH PROJECT (IN DANISH)

"Vores hænder er essentielle for at undersøge og manipulere vores omgivelser, samt til at kommunikere med andre. Af disse årsager er en amputation af hånden et voldsomt indgreb, der medfører en væsentlig forringelse af livskvaliteten. Moderne robot-proteser, der har til formål at erstatte mistede lemmer, er advancerede systemer med mange funktioner. På trods af dette fravælger mange amputerede at bruge deres proteser. Årsagerne til af proteser afvises er at de er svære at kontrollere og at de mangler somatosensorisk feedback. I dette projekt vil vi udvikle en ny menneske-maskine grænseflade til at genskabe en naturlig forbindelse mellem brugeren og protesen. Til dette formål vil protesen blive beklædt med kunstig hud, der kan føle berøring med omgivelserne. Dette berøringsdata vil blive videresendt til brugeren igennem elektrotaktilt stimulation. Endelig vil nye metoder til at kontrollere protesen blive udviklet for at gøre brugeren i stand til at udnytte det sensoriske feedback til at forbedre protesekontrollen. Denne nye grænseflade vil dermed imitere den detaljerede feedback og præcise kontrol, der kendes fra naturlige håndbevægelser. Grænsefladen vil gøre proteser mere anvendelige samt medvirke til at brugerne opfatter dem som en naturlig del af kroppen. Dermed kan protesen få en terapeutisk effekt ved at mindske fantomsmerter. Disse egenskaber vil udgøre en væsentlig forbedring af amputeredes livskvalitet og dermed sænke antallet af brugere, der fravælger deres protese." (Kilde: Danmarks Frie Forskningsfond)   
                                                                                                  


Jakob Lund Dideriksen

Natural neural integration of artificial proprioceptive feedback for effortless prosthetic control
(Grant: DKK 2.6m)

"Personer der udsættes for amputation af f.eks. en arm kan få den erstattet af en protese. I modsætning til den naturlige arm giver protese-armen dog ikke mulighed for sensorisk feedback. Sensorisk feedback er nervesignaler fra armen der giver hjernen mulighed for at opfatte armens, håndens og fingrenes position uden at kigge på dem. Disse signaler er afgørende for at man med lethed kan udføre komplekse og præcise bevægelser, selv mens ens opmærksomhed er rettet mod andre ting. Dette projekt har til formål at udvikle et system til at erstatte denne sensoriske feedback ved at stimulere nervebaner under huden elektrisk eller med vibration. Specifikt vil forskellige måder at levere stimulationen på blive sammenlignet på baggrund af graden hvormed hjernen er villig til at opfatte dette nye input som sensorisk feedback. På denne måde vil den optimale måde at levere kunstig sensorisk feedback på blive identificeret, hvilket har potentialet til at levere en markant forbedring af protese-brugeres motoriske kontrol." (Kilde: Danmarks Frie Forskningsråd)

Congratulations on your great efforts!