news

Line forsvarede sin ph.d. på video hjemme i stuen

Last modified: 15.05.2020

English version

Den 26. marts 2020 var datoen, hvor Line Bay Sørensen fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi skulle forsvare sin ph.d.-afhandling om Humane NGF-induceret smertemodeller. Forløsningen på tre års forskningsarbejde på instituttets Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) var i vente. Men få uger inden forsvaret gjorde corona-situationen, som resulterede i fysisk lukning af store dele af Danmark, sit indtog. Det medførte en pludselig kursændring for Line Bay Sørensen.

Afgørende møde med vejleder

AAU's Doctoral School in Medicine, Biomedical Science and Technology opsatte dog hurtigt to alternative løsninger. Valget stod mellem at forsvare afhandlingen online eller at få forsvaret udskudt på ubestemt tid. Line Bay Sørensens vejleder, professor Thomas Graven-Nielsen, arrangerede et Skype-møde, hvor de diskuterede fordele og ulemper ved de to løsninger.

- Der blev vendt mange uvisheder på mødet med min vejleder, og ingen kendte jo vejen til svarene og det endelige udkom af det valg, jeg skulle træffe. Sparringsmødet, hvor vi forsøgte at få tingene sat i perspektiv, betød derfor meget for mig. Kort fortalt afgjorde risikoen for at skulle udsætte forsvaret på ubestemt tid mit valg af at gennemføre det online, fortæller Line Bay Sørensen.

Næste skridt blev herefter at sende en ansøgning til forskerskolen, som skulle godkende online afholdelse af forsvaret – og videre indhente godkendelse fra opponenter og bedømmelsesudvalg. Den del faldt hurtigt på plads, og alle involverede godkendte at gennemføre forsvaret online.

Ukendt øvelse gør mester

Line Bay Sørensen har tidligere deltaget i fagfællers traditionelle ph.d.-forsvar med fysisk fremmøde og med henholdsvis præsentation, diskussion og reception som de tre hovedelementer i forsvaret. Præsentationen udgjorde den første udfordring for Line, for nok havde hun øvelse i at præsentere i et forelæsningslokale, men hvordan ville det blive, når hun pludselig skulle sidde stille foran computeren og kun reelt have øjenkontakt med kameraets øje? For at blive tryg ved den situation benyttede Line sig af sit netværk.

- Jeg arrangerede møder med mine kolleger, som så agerede publikum og gav feedback på min fremtoning og mine forsøg på at opnå interaktion med dem undervejs i min præsentation. Det var meget grænseoverskridende, men det var en stor hjælp for mig. Også selvfølgelig i forhold til at få feedback på det rent faglige, beskriver Line Bay Sørensen.

Flot Forsvar i stuen

Den 30. april loggede Line Bay Sørensen så på Skype i det virtuelle rum fra sin stue, som dannede rammen om forsvaret. Den traditionelle opstilling af borde til bedømmelsesudvalget i et seminarrum var udskiftet med små skærmbilleder af opponenter, ordstyrer og udvalgsformand. De ca. 40 deltagere fremstod som tal i hjørnet af Lines skærm. Fysisk tilstede sad dog Lines kæreste klar til at lytte med.

- Det var en lidt surrealistisk oplevelse, men alt gik som planlagt – ikke mindst den tekniske del, som var min største bekymring. Præsentationen og diskussionen gik godt, og der var ingen tekniske problemer, som ikke var hurtigt løst. Vi havde også en lille teknisk generalprøve dagen før forsvaret, hvor bedømmelsesudvalget også deltog. Det gav ro. Den havde jeg måske ikke fået, hvis det var et forsvar med fysisk fremmøde. Og her kan teknikken jo også drille, fortæller hun.

Efter endt diskussion forlod bedømmelsesudvalget det virtuelle forsvarsrum og fortrak til et andet virtuelt møderum, hvor der skulle voteres. Ph.d.-graden kom i hus, og dagen blev afsluttet med en festlig overraskelse. Her annoncerede vejleder og professor Thomas Graven-Nielsen, at en gruppe kolleger ventede på gaden foran Lines hjem med champagne og flag – på behørig afstand, som tiden byder.

- Det var virkelig en skøn overraskelse, mine kolleger havde arrangeret. Netop den efterfølgende reception med fejring sammen med familie, venner og kolleger var jeg ærgerlig over måtte aflyses. Men alt endte jo bare så godt med mit forsvar, siger Line Bay Sørensen.

Formand for bedømmelsesudvalget, lektor Steffen Frahm fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU tilføjer, at processen for udvalget også kræver anderledes og mere forberedelse:

- Vi var nødt til at tage flere forholdsregler for at sikre, at vi i bedømmelsesudvalget havde adgang til Lines præsentation, mobilnumre på hinanden osv., hvis teknikken skulle fejle. Dog blev det ikke aktuelt, men planen for action ved et evt. teknisk udfald skulle jo selvfølgelig være på plads. Dét, at man ikke mødes fysisk inden forsvaret, kræver i det hele taget en ny tilgang til koordinering af hele processen for bedømmelsesudvalget. Men det gik jo rigtig godt. Og nu har vi høstet erfaring, som vi helt sikkert får brug for i fremtiden, fortæller lektor Steffen Frahm.

En erfaring rigere er også Line Bay Sørensen, som nu er klar til nye udfordringer i sin nye stilling som postdoc på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU.

Gode råd til online ph.d.-forsvar fra Line Bay Sørensen:

  • Deltag i en fagfælles online ph.d.-forsvar og oplev det som deltager
  • Kontakt én, der har erfaring med online ph.d.-forsvar og få gode råd
  • Øv din præsentation og fremtoning på skærmen med kolleger og vejleder
  • Lav en aftale med en deltager om at tjekke, at præsentationen kan ses (det virtuelle rum åbner 30 min. før start)
  • Forbered dig og mød op, som om alle var fysisk tilstede – også selv om deltagerne ikke ser alle fysiske detaljer som f.eks. din påklædning
  • Udvælg evt. personer, som sidder fysisk ved siden af dig under forsvaret
  • Tænk på, at du ikke er alene om at skulle udføre forsvaret på en ny måde – det er måske også nyt for bedømmelsesudvalget
  • AAU’s IT Service deltager i forsvaret og yder også support undervejs i hele processen
  • Se det som en mulighed for, at din forskningsformidling potentielt kan nå bredere ud via online forsvar

Yderligere information & Sparring

Line Bay Sørensen, postdoc, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU

Hvis du har brug for sparring om administrativ og praktisk planlægning af et online ph.d.-forsvar, er du velkommen til at kontakte det administrative forskerstøtte-team på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU: Susanne Nielsen Lundis, teamleder, Pia Lund, forskningssekretær, Kristine Uldal Knudsen, kontorelev.

Hvis du har brug for sparring om bedømmelsesudvalgets rolle, er du velkommen til at kontakte: Steffen Frahm, lektor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU.


Line Bay Sørensens kolleger fra Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) fejrede Line på behørig afstand.
Foto: Privat  


Line Bay Sørensen fejrer ph.d.-titlen 
Foto: Privat