AAU logo

news

LIVSKVALITET FOR PERSONER MED SVÆRE LAMMELSER

LIVSKVALITET FOR PERSONER MED SVÆRE LAMMELSER

Lektor Lotte Andreasen Struijk, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet er udvalgt som vinder af Vanførefondens Forskerpris 2019

Last modified: 24.05.2019

Vanførefonden uddeler hvert år Forskerprisen til en forsker, som via sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten af fysiske handicap på grund af sygdom, medfødte lidelser eller tilskadekomst. Prisen, som ikke knytter sig til specifikke fag eller forskningsområder, gives til forskere, som gør en særlig indsats for at øge samfundets erkendelse af konsekvenserne af fysisk handicap.

Institutleder Kim Dremstrup, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (HST), Aalborg Universitet (AAU) har endnu en gang fornøjelsen af at have indstillet en vinder af prisen og skriver bl.a. i indstillingen af lektor Lotte Andreasen Struijk:

- Lottes særlige fokus og kendetegn er hendes holistiske tilgang til at udvikle nye teknologiske hjælpemidler. Dette gør hun via direkte samarbejde med og involvering af de personer, der senere skal anvende teknologierne. Denne proces og Lottes fokus på brugeren, på mennesket, har en stor betydning ift. at sikre, at brugerne accepterer, er fortrolige med og på naturlig vis anvender teknologierne. Bevaring af social identitet er højt prioriteret.

Og det er netop det menneskelige aspekt, der ifølge Lotte Andreasen Struijk driver værket i forskningen:

 - Jeg er meget glad og beæret over at modtage Vanførefondens forskerpris. Særligt fordi den netop tager sit afsæt i mennesker, der lever med funktionsnedsættelser, som er målgruppen for vores forskning. Det giver ekstra tro på, at forskning i teknologier som f.eks. tungestyring og robotteknologi kan være med til at gøre en forskel og øge livskvaliteten for mennesker, der har svære lammelser. Og så giver det naturligvis øget motivation til den videre forskning, hvor brugerinddragelse vil være en vigtig del.

KORT OM FORSKERKARRIEREN 

Lotte Andreasen Struijk er uddannet civilingeniør og fik sin ph.d.-grad ved Aalborg Universitet i 2001 med en afhandling om anvendelsen af implantérbare nerveelektroder til at generere kunstigt sensorisk feedback.  Lotte er i dag leder af ”Rehabilitation Engineering and Robotics Laboratory” og ”Biorobotics Laboratory” ved HST, og står i spisen for flere store og banebrydende forskningsprojekter.

Neuro-rehabilitering og teknologiske hjælpemidler til personer med fysiske handicaps har været omdrejningspunkt for forskningen siden 1996. De senere år har Lotte haft fokus på udvikling af et helt nyt tungebaseret interface til at kontrollere computere, hjælperobotter og exoskeletter. Arbejdet har resulteret i, at Lotte startede spin-off-virksomheden TKS A/S. Dette betyder, at der i dag er et kommercielt tilgængeligt system, iTounge, på markedet. Det seneste skridt er videreudvikling af et tungestyringssystem til at genetablere armbevægelser igennem kontrol af et exoskelet. Projektet, EXOTIC, blev iværksat som ét af de særlige strategiske tværfaglige indsatser på Aalborg Universitet i 2018.

FORSKNINGSFORMIDLING VIA INDDRAGELSE 

Lotte Andreasen Struijk må også siges at være en produktiv og kompetent forskningsformidler. Ud over de mere end 100 videnskabelige artikler og bogbidrag, hun igennem tiden har udgivet, har hun også formidlet bredt og populært om hendes forskning i aviser, fagblade, radio og TV. Den mest effektive vidensformidling for en forsker sker dog typisk gennem uddannelse af kandidater og ph.d.-studerende. Også her har Lotte har udvist særlige indsatser. Via sin undervisning og vejledning har hun inddraget adskillige studerende til højeste niveau.  
 
 - Lotte er særdeles dedikeret i alt, hvad hun foretager sig i sit professionelle virke – inden for undervisning, forskning, funding, innovation og ledelse. Hun har således igennem sin karriere allerede gjort en betydelig forskel, og jeg er sikker på, at det vil hun fortsætte med at gøre, afslutter Kim Dremstrup. 

Vinderen af Vanførerfondens Forskerpris blev uddelt den 21. maj 2019 på Nationalmuseet i København. Med i prisudnævnelsen følger 100.000 kr. til videre forskning.

Kontaktinformation

Lotte Andreasen Struijk, lektor

Debbie Pedersen, kommunikationsmedarbejder

Fotograf ved Vanførefondens prisuddeling: Sabrina Krumbæk Jørgensen