AAU logo

news

NYT FOKUS PÅ MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI PÅ AAU

NYT FOKUS PÅ MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI PÅ AAU

Michael Skovdal Rathleff er udnævnt til professor i Sundhed i muskler og led ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.

Last modified: 14.02.2020

”I kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi findes et stort potentiale for at udvikle viden om, hvordan fysioterapeuter kan være med til at øge kapaciteten i almen praksis”

Professorudnævnelsen spiller en vigtig rolle i den nystartede kandidatuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi. Michael Skovdal Rathleffs professorstilling er delt mellem Center for Almen Medicin og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, som begge er en del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

kandidatuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi skal forbedre sundhedsvæsenet

Michael Skovdal Rathleff har i sin forskning og grundholdning til behandlingsformer et insisterende fokus på patienten – på mennesket der oplever muskuloskeletale smerter. Når Michael fortæller om sit arbejde med patienter med muskelsmerter, tydeliggøres det unikke i den type uddannelse og kompetenceudvikling, han glæder sig over nu tilbydes på Aalborg Universitet. Starten gik i september 2019 og Aalborg Universitet tilbyder nu som det første universitet i Danmark en kandidatuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi. Kandidatuddannelsen er en overbygning på den almindelige professionsbacheloruddannelse i fysioterapi og skal sikre et højt niveau hos fremtidens specialiserede fysioterapeuter.

– Uddannelse af fremtidens fysioterapeuter, og hvordan vi skaber det rigtige curriculum for at uddanne kandidater i muskuloskeletal fysioterapi, så de er klar til fremtidens opgaver, er afgørende for patienter og for vores sundhedsvæsen som helhed, påpeger Michael Skovdahl Rathleff og tilføjer:

– Gennem kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi, og løbende udvikling af det faglige indhold i modulerne, findes et stort potentiale for at udvikle vores viden om, hvordan f.eks. veluddannede fysioterapeuter kan være med til at øge kapaciteten i almen praksis. Det er her vejen banes til et forbedret sundhedsvæsen for vores patienter. Det har vi manglet i Danmark. Derfor er det skelsættende for faget og for samfundet, at vi har fået denne uddannelse på Aalborg Universitet.

Patienternes egen-omsorg er afgørende for vellykket behandling

Gennem synergi i sit delte professorat mellem Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Center for Almen Medicin vil Skovdal Rathleff arbejde mod udvikling, afprøvning og implementering af relevante behandlinger for de mest hyppige muskelskelet-sygdomme. Skovdal Rathleffs mål er at øge patienternes egen-omsorg – og ikke mindst at klæde dem på til i højere grad at være en aktiv del af den behandling, de gennemgår.

– Vi vil arbejde sammen med praksis for at identificere de mest relevante problemstillinger og skabe et forum for vidensudveksling og samarbejde mellem forskningen og praksis. Vi har et stærkt implementeringsfokus, hvor målet er at lave forskning, der både hjælper og flytter praksis, forklarer Michael Skovdal Rathleff og fortsætter:

–  Omdrejningspunktet er patienten og de behandlere, der er omkring patienten. Vi vil arbejde mod gode patientforløb og med at udvikle metoder og redskaber, så vi i endnu højere grad kan sikre, at de patienter der kan selv, skal selv. På den måde frigøres ressourcer til patienter med størst behov for yderligere hjælp fra sundhedsprofessionelle.

Michael Skovdal Rathleff er leder for forskningsgruppen Musculoskeletal Health på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, hvor forskningsarbejdet udleves til hverdag. Derudover koordinerer Skovdal Rathleff også et forskningsprogram ved Center for Almen Medicin, hvor særligt unge mennesker med muskuloskeletale smerter er i fokus. Forskningsprogrammet ”OptiYouth” er tværfagligt og omfatter forskere med baggrund i almen praksis, reumatologi, ortopædisk kirurgi, fysioterapi, sportsvidenskab, sundhedsøkonomi og informatik. Samspillet mellem de to institutioner på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet bringer netop den synergi, Skovdal Rathleff mener er afgørende for at kunne forbedre fremtidig behandling af patienter med muskuloskeletal-smerter.

En god dag for professoren – hvad skal der til?

Spørger man Michael Skovdahl Rathleff, hvad der skal til, for at han har haft en god dag, svarer han:

- Se andre lykkes. Den største glæde i arbejdet er at se andre lykkes. Dette kan være alt fra nye publikationer som studerende, postdocs eller andre lykkes med, til succesfulde fondsansøgninger eller se dem være stolte og præsentere deres arbejde på konferencer.

Også bevægelse er, naturligvis for professoren i sundhed i muskler og led, vigtigt for at øge livskvaliteten. Men tiden på cyklen handler også om noget helt andet:

- Fysisk aktivitet som en del af hverdagen. Jeg cykler normalt til og fra arbejde. Tiden på cyklen (ca. 30 min hver vej) giver tid til refleksion og omstilling fra familiemennesket til arbejds-mode og tilbage igen, slutter Michael Skovdahl Rathleff.

Følg med på Twitter og LinkedIn

Følg Michael Skovdal Rathleff på Twitter. Her formidler han også sin forskning til omverdenen. Med 6500 followers er Skovdal Rathleff på listen over top tweeters på Aalborg Universitet.

Følg Michael Skovdahl Rathleffs forskning på LinkedIn.

Kort om professoren

  • Michael Skovdal Rathleff har publiceret 140+ videnskabelige artikler inden for fysioterapi og muskuloskeletale smerter
  • Professor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet fra november 2019
  • Lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet fra 2016 til 2019
  • Postdoc ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet fra 2014 til 2016
  • Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet fra 2010 til 2014

Kontakt

Michael Skovdal Rathleff
Mail: misr@hst.aau.dk
Tlf.: 22 11 70 02