news

NYT TVÆRFAGLIGT FORSKNINGSCENTER PÅ SUND: CENTER FOR REHABILITERINGSROBOTIK

NYT TVÆRFAGLIGT FORSKNINGSCENTER PÅ SUND: CENTER FOR REHABILITERINGSROBOTIK

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi har netop åbnet Center for Rehabiliteringsrobotik. Centerets forskere vil udvikle robotteknologi, der kan øge livskvaliteten for patienter, der har svære lammelser fx på grund af Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS), rygmarvsskade, stroke og cerebral parese (CP).

Last modified: 09.04.2021

Center for Rehabiliteringsrobotiks vision er at initiere og styrke anvendelsesorienteret forskning inden for brugen af rehabiliteringsrobotik. Dét er, ifølge centerleder Lotte. N. S. Andreasen Struijk, nøglen til at kunne hjælpe med at øge livskvalitet og selvstændighed hos mennesker, der har svære lammelser på grund af ALS eller lignende lidelser.

 - Robotteknologi har stort potentiale til at understøtte funktionen af f.eks. arme og hænder, ved lammelse. Dermed kan teknologi afhjælpe følelsen af håbløshed og også lindre smerte pga. immobilitet hos et menneske, forklarer Lotte. N. S. Andreasen Struijk, centerleder og lektor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.

Center for Rehabiliteringsrobotiks kerneforskning centrerer sig om en intelligent letvægts-exoskeletarm, som via hjerne- og tungestyring kan hjælpe personer med lammelser til selv fx at kunne drikke, spise, klø sig, give hånd eller åbne døre – og dermed også potentielt øge muligheden for at få et mere aktivt, selvstændigt og socialt liv.


En gruppe af forskere og sundhedsprofessionelle med forskellige kompetencer og fagprofessioner skal sikre at, der bliver forsket tværvidenskabeligt. Netop den tværfaglige tilgang er afgørende, når der forskes i de styrende teknologi-systemer – de kan nemlig tilpasses funktionaliteten og dertil progressionen af fx ALS hos det enkelte menneske, så den funktionalitet, der er bevaret hele tiden kan udnyttes og sættes i samspil med teknologien. Exoskeletarmen skal altså kunne styres på forskellige måder, alt efter hvor omfangsrige lammelser brugeren har. Eksempelvis kan man i starten af et sygdomsforløb måle svage muskelsignaler fra armene, der kan styre exoskelettet. Når dette bliver for svært, kan man bruge tungestyring og senere hjernesignaler. Man vil også kunne kombinere de forskellige styringsmetoder.

Brugerne bliver inddraget

Brugere med lammelser vil blive involveret gennem et brugerpanel, og der vil være fokus på de ønsker og prioriteringer, brugerne har. Der vil blive inddraget brugere med ALS og andre muskelsvindssygdomme og dertil brugere med eksempelvis høj rygmarvsskade eller stroke, der har tilsvarende lammelser.

Innovativ forskning på kanten af boksen

Kerneforskningen tager afsæt i en exoskelet-platform, EXOTIC, der er udviklet på Aalborg Universitet. Ud fra denne tværfaglige eksisterende platform vil forskerne i Center for Rehabiliteringsrobotik udvikle et nyt intelligent letvægts-exoskelet – et som er mindre, mere æstetisk og som kan styres med kombinerede styringsmetoder hovedsageligt baseret på hjernesignaler og tungesignaler, men også muskelsignaler.

Mangfoldig vifte af samarbejdspartnere

Den brede vifte af samarbejdspartnere vidner om centerleder Lotte N. S. Andreasen Struijks mission om at skabe intelligente og brugervenlige løsninger. Listen af deltagende samarbejdspartnere tæller:

  • Institut for Materialer og Produktion, AAU (prof. John Rasmussen og prof. Shaoping Bai)
  • Institut for Arkitektur og Medieteknologi, AAU (prof. Thomas Moeslund)
  • Institut for Elektroniske Systemer, AAU (institutleder og prof. Thomas Bak)
  • Institut for Planlægning, AAU (prof. Anne Marie Kanstrup)
  • Klinisk institut, AAU & Aalborg Universitetshospital (prof. Michael Gaihede)
  • Aalborg Universitetshospital (Izabella Obál, klinisk lektor og Lotte Vinge, afdelingslæge)
  • Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU (institutleder Kim Dremstrup, lektor Mads Jochumsen og centerleder Lotte N. S. Andreasen Struijk)

Rehabiliteringscenter for Muskelsvind, Muskelsvindfonden og Vestdansk Center for Rygmarvsskadede vil derudover agere sparringspartnere for de involverede. Der vil også blive oprettet et netværk, som interesserede brugerorganisationer, klinikere, forskere og virksomheder med interesse i området kan deltage. Herigennem vil der også blive afholdt seminarer.

ÅBNINGSSEMINAR

Der vil blive holdt et åbningsseminar i efteråret 2021. Dato og program vil bl.a. blive offentliggjort på: https://www.linkedin.com/company/70435606/admin/ og på Center for Rehabiliteringsrobotiks hjemmeside, som er under udarbejdelse.

støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Med støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 6 mio. kr. startede Center for Rehabiliteringsrobotik sine forskningsaktiviteter den 1. april 2021. Centeret er forankret ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

KONTAKT

Centerleder Lotte. N. S. Andreasen Struijk, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.