news

Stor tilslutning til konferencen ”New Horizons for Connecting Health”

Artificial Intelligence and Entrepreneurship var hovedemnerne på en netop veloverstået konference arrangeret af Transatlantic Telehealth Research Network

Last modified: 29.04.2019

Den 25. og 26. april 2019 var innovationsnetværket Danish Healthtech i samarbejde med Transatlantic Telehealth Research Network (TTRN) vært for konferencen “New Horizons for Connecting Health – Artificial Intelligence and Entrepreneurship” i København. Ca. 180 deltagere fra danske og internationale virksomheder, forskningsinstitutioner og sundhedssektor mødtes om emner som kunstig intelligens (AI), cyber-sikkerhed, entreprenørskab og innovation m.v. Danmark, USA, Norge, Schweiz, Finland og Japan var repræsenteret, og antallet af deltagende virksomheder rundede 50. 15 af disse præsenterede produkter og metoder på konferencens dag to, som også dannede ramme om et udstillingsområde og en pitch session for start-up virksomheder. 

 

TO DAGE, TO VINKLER

Dag 1, som foregik på Aalborg Universitet i København, omhandlede artificial intelligence og bød på 10 oplæg, som strakte sig fra generelle betragtninger såsom ”Global Development within AI and Health” ved Accenture til mere specifikke områder såsom ”Intelligence planning within community care: How to improve citizen service and raise satisfaction using intelligent planning within community care” ved KMD Healthcare & Social. Ud over oplæggene havde eftermiddagens program interaktive workshops og netværksmuligheder på programmet. Der blev knyttet nye kontrakter mellem deltagerne om mulighed for fremtidig samarbejde.

Dag 2, som foregik på Danmarks Tekniske Universitet, havde fokus på entreprenørskab. Her startede dagen med oplægget “Entrepreneurship – experiences from CITRIS, UC Berkeley & Silicon Valley” ved TTRN’s formand og medarrangør af konferencen professor David Lindemann fra UC Berkeley. Dette gav også afsæt til en workshop om mulighederne for forskningsophold på UC Berkeley – en session som naturligvis var populær blandt deltagende ph.d-studerende.

Start-up-eksperten Shomit Ghose, som er partner i den Silicon Valley-baserede venturevirksomhed Onset Ventures delte sin viden om ”Data in Health Care – Future Opportunities”. Èt af de vigtigste parametre er, ifølge Shomit Ghose, de mennesker, der danner i selskabet. Hermed blev også forskerens – ofte udfordrende - rolle som entreprenør, forretningsudvikler og innovatør bragt på banen. Netop dette emne blev også fremført af Shellie Boudreau, lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og stifter af virksomheden Aglance ApS under én af de workshops programmet for dag 2 tilbød.

RESULTATET BLEV EN STOR SUCCES

Formålet med konferencen var at præsentere forskning inden for telehealth-området, at diskutere muligheder og barrierer mellem forskning og udvikling af teknologiprodukter samt dele viden, bygge netværk og samarbejdsflader. Det er 7. gang at TTRN afholder sin årlige konference, som skiftevis afholdes i USA og Danmark. Det blev netværkets hidtil største konference deltagermæssigt og den mest omfangsrige programmæssigt, og hovedarrangør professor Birthe Dinesen er yderst tilfreds med resultatet og udtaler:

 - Det har været en stor succes og vi har efterfølgende fået mange positive feedback-henvendelser fra både oplægsholdere og deltagere. Det lykkedes at få sammensat et program, som gav deltagerne rig mulighed for høre om og være med til at drøfte kunstig intelligens, start-up erfaringer, kliniske tests osv. Vi har mødt stor opbakning og interesse fra vores nationale og internationale kolleger. TTRN vokser og vi er bevæger os frem i fuld fart over lande- og branchegrænser. Det er vejen på tværs, vi skal vælge. Vidensdeling har stor impact – vi skal ikke alene dele succeshistorier, men også de udfordringer, vi står over for i spændingsfeltet mellem forskning, innovation, klinik og produkt- og forretningsudvikling

Konferencen var arrangeret af TTRN og blev støttet økonomisk af innovationsnetværket Danish Healthtech.

Kontakt

Birthe Dinesen, professor 

Debbie Pedersen, kommunikationsmedarbejder