AAU logo

news

TEKNOLOGISKE LØSNINGER SKAL BOOSTE IDRÆT

TEKNOLOGISKE LØSNINGER SKAL BOOSTE IDRÆT

Med midler fra Novo Nordisk Fonden investerer Team Danmark i fem forskningsnetværk, som skal udvikle ny viden til dansk idræt. Lektor Mark de Zee fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi står i spidsen for ét af netværkerne: ”Team Danmark – Sportsteknologi”.

Last modified: 12.02.2020

- Forskning til gavn for dansk eliteidræt får nu et stort boost. Med midler fra Novo Nordisk Fonden investerer Team Danmark i fem forskningsnetværk, som skal udvikle ny viden til dansk idræt. Forskningsnetværkene går på tværs af universiteter og fagligheder og er en helt ny måde at tilgå arbejdet på, skriver Team Danmark i en pressemeddelelse (kilde)

Investerings- og fordelingsmodellen, som Team Danmark har valgt som udmøntningsmetode i deres mål mod at udvikle ny viden til dansk idræt, tager afsæt i fem tværfaglige netværk. Hvert netværk er sammensat af forskere fra forskellige fagdiscipliner og skal styrke og skabe nye relationer på tværs af danske universiteter med interesse og forskningsviden inden for idrætsområdet.

Lektor Mark de Zee, fra forskningsgruppen Sport Sciences – Performance and Technology på Aalborg Universitet skal lede ét af de fem nye netværk. Mark de Zee glæder sig til – sammen med sine kolleger i sin forskningsgruppe – at skulle samarbejde tæt med forskere fra andre forskningsinstitutioner, idrætsforbund og Team Danmark.

- Sammen med vores netværkspartnere fra DTU og ITU har vi fået en rammebevilling på 5 mio. kr. til vores netværk ”Team Danmark – Sportsteknologi”. Vi skal arbejde tværfagligt og vores fælles videnspulje spænder vidt fra teknologi fra hydro- og aerodynamik, maskinlæring, materialelære, biomekanik til bevægelsesanalyse. Vores netværk er nøje sammensat, så vi netop kan håndtere forskellige typer af forskningsprojekter inden for sportsteknologi. Vi glæder os til at være med til at booste dansk idræt – på elitesportsplan, men også dansk idræt generelt, fortæller lektor Mark de Zee.

TEKNOLOGISKE LØSNINGER SKAL BOOSTE IDRÆT PÅ ALLE NIVEAUER I DANMARK

I den kommende fase vil Team Danmark i samspil med forskere, forbund, trænere og atleter formulere forskningsspørgsmål og projekter, som bl.a. skal udføres som ph.d.-projekter eller postdoc-forløb rundt om på universiteterne. Men selvom spørgsmålene vil fokusere på teknologi og målemetoder til øget konkurrencedygtighed på eliteplan, understreger Mark de Zee, at dansk idræt generelt vil få glæde af forskningsresultaterne:

- Vores hovedmål er at udvikle nye teknologiske løsninger til elitesport i Danmark. Når udvikling af et produkt har vist sig at være en succes på eliteniveau, vil løsningerne blive overført til uddannelsesmiljøerne for juniorer, kommende talenter og amatøridrætsudøvere. I denne udviklingsproces kan produkterne finde vej til butikshylderne – naturligvis forudsat af samarbejde med kommercielle partnere inden for idrætsteknologiområdet, afslutter Mark de Zee.

Kontakt

Lektor Mark de Zee