uddannelser

EKSAMEN forår 2021 UNDER delvis FYSISK LUKNING AF AAU (CORONA)

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet prioriteres det højt, at de digitale projekteksamener ligner den fysiske eksamen mest muligt. Derfor har vi lavet siden "Eksamen under fysisk lukning af AAU", hvor både bedømmere og studerende kan orientere sig om forventninger, krav, ”best practices”, etablerede løsninger mv. ift. disse eksamener. De centralt fastsatte regler vedr. eksamen er også indarbejdet på siden.

EXAMS DURING spring 2021 DURING PHYSICAL LOCKDOWN OF AAU (CORONA)

At the Faculty of Medicine, we prioritize that the digital exams resemble the physical exam to the greatest possible extent. Consequently, we have created the webpage "Exam during physical lockdown of AAU" where students and examiners will find information about expectations, requirements, best practices, established solutions etc. regarding these exams. The centrally decided AAU rules have been included in the webpage.

Velkommen til SUND's interne sider om uddannelsesadministration

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (HST) og Klinisk Institut (KI) udvikler og kvalitetssikrer sundhedsvidenskabelige bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på højeste internationale niveau til gavn for studerende og samfund. Dette sikrer vi ved at koble højtspecialiserede forskningsmiljøer, engagerede undervisere, et godt studiemiljø og en effektiv og serviceorienteret administration.

HST og KI samarbejder med studerende, studienævn, andre institutter, fakultet, eksterne samarbejdspartnere og Aalborg Universitets studieadministration for at opnå målsætningerne:

 • Kontinuerlig og effektiv kvalitetssikring af uddannelserne
 • Internationalt anerkendt forskning og undervisning af høj kvalitet
 • Samarbejde med både udenlandske og danske partnere
 • Udvikling af et godt studie- og undervisningsmiljø 
 • Vidensbaseret undervisning og undervisningsbaseret forskning i erhvervsmæssig sammenhæng

Kandidatuddannelser

 

STUDIELEDERE

Mette Dencker Johansen
mdjo@hst.aau.dk
Tlf. 9940 8008
Niels Jernes vej 12, A5 lok A5-110


Studieleder for: 

 • Sundhedsteknologi
 • Idræt
 • Idrætsteknologi 
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Klinisk Videnskab og Teknologi
 • Muskuloskeletal Fysioterapi
 • Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

personprofil

Svend Birkelund
sbirkelund@hst.aau.dk
Tlf. 9940 8609
Fredrik Bajers Vej 3, B1 lok B1-202

 

Studieleder for:

 • Medicin
 • Medicin med Industriel Specialisering
 • Sexologi

Personprofil