Aftagerpanel

Med udgangspunkt i Universitetslovens bestemmelser om aftagerpaneler er der på SUND to aftagerpaneler.

 • Aftagerpanel for Sundhed, Teknologi og Idræt, som er tilknyttet uddannelser under Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt.
 • Aftagerpanel for medicinske uddannelser, som er tilknyttet uddannelser under Studienævn for Medicin.

De rådgivende aftagerpaneler er etableret som kontaktfora til styrkelse og sikring af den løbende dialog og samspillet mellem uddannelser, profession og erhverv. Aftagerpanelerne rådgiver institutterne om fremtidens uddannelsesbehov i et strategisk og visionært perspektiv.

Aftagerpanelernes rolle er blandt andet at:

 • Inspirere til udvikling af nye uddannelser (ordinære samt efter- og videreuddannelser)
 • Rådgive om relevansen af og behovet for uddannelserne
 • Medvirke i udviklingen af nye og eksisterende uddannelser
 • Vejlede i forbindelse med uddannelsernes rekruttering af nye studerende, herunder bidrage med ideer til markedsføring
 • Rådgive om uddannelsernes kvalitetssikring, herunder ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer
 • Bidrage til universitetets viden om nationale og internationale tendenser inden for uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til

Begge aftagerpaneler afholder et møde om året.

Her kan du se Ramme for dialog med aftagerpaneler tilknyttet Aalborg Universitet.

Aftagerpanel for Sundhed, Teknologi og Idræt

 • Sygeplejerskeuddannelsen, University College Nordjylland
 • Region Nordjylland
 • Sundheds- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune
 • CSC Scandihealth A/S
 • DXC Technology
 • Aalborghus Gymnasium
 • DGI Nordjylland
 • Novo Nordisk
 • ECCO Shoes

Interne deltagere

 • Dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
 • Prodekan for uddanelse ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Formand for Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
 • Studieleder for uddannelser under Studienævn for STI
 • Næstformand for Studienævnet for STI
 • Teamleder, Uddannelsesteamet på HST
 • AC-fuldmægtig, Aalborg Universitet (sekretær)

Aftagerpanel for medicinske uddannelser

 • Lægemiddelindustriforeningen, LIF
 • Regionshospital Nordjylland
 • H. Lundbeck A/S
 • Thy-Mors-Vendsyssel sygehuse
 • FADL
 • Lægeforeningen
 • Pharma Danmark
 • Region Nordjylland
 • Tværfagligt Smertecenter
 • Arkadens Fysioterapi i Aalborg
 • Hjørring Kommune
 • Rud Pedersen Public Affairs
 • Bioclinica Inc., Research Network

Interne deltagere

 • Dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Prodekan for uddanelse ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Formand for Studienævnet for Medicin
 • Næstformand for Studienævnet for Medicin
 • Teamleder, Uddannelsesteamet på HST
 • Studieleder for uddannelser under Studienævn for medicin
 • AC-fuldmægtig (sekretær)

Aftagerpanelerne på SUND er oprettet i henhold til Bekendtgørelse af lov om universiteter, § 13a.