Aftagerpanel

Med udgangspunkt i Universitetslovens bestemmelser om aftagerpaneler er der på SUND tre aftagerpaneler.

 • Aftagerpanel for de sundhedsvidenskabelige uddannelser, som er tilknyttet uddannelser under Studienævn for Sundhed og Teknologi samt Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab.
 • Aftagerpanel for de teknologiske uddannelser, som er tilknyttet uddannelser under Studienævn for Sundhed og Teknologi samt Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab.
 • Aftagerpanel for medicinske uddannelser, som er tilknyttet uddannelser under Studienævn for Medicin.

De rådgivende aftagerpaneler er etableret som kontaktfora til styrkelse og sikring af den løbende dialog og samspillet mellem uddannelser, profession og erhverv. Aftagerpanelerne rådgiver institutterne om fremtidens uddannelsesbehov i et strategisk og visionært perspektiv.

Aftagerpanelernes rolle er blandt andet at:

 • Inspirere til udvikling af nye uddannelser (ordinære samt efter- og videreuddannelser)
 • Rådgive om relevansen af og behovet for uddannelserne
 • Medvirke i udviklingen af nye og eksisterende uddannelser
 • Vejlede i forbindelse med uddannelsernes rekruttering af nye studerende, herunder bidrage med ideer til markedsføring
 • Rådgive om uddannelsernes kvalitetssikring, herunder ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer
 • Bidrage til universitetets viden om nationale og internationale tendenser inden for uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til

Alle aftagerpaneler afholder et møde om året.

Her kan du se Procedure for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler tilknyttet Aalborg Universitet.

 

Aftagerpanel for DE SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSER 

 • Sygeplejerskeuddannelsen, University College Nordjylland
 • Region Nordjylland
 • Sundheds- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune
 • CSC Scandihealth A/S
 • DXC Technology
 • Aalborghus Gymnasium
 • DGI Nordjylland
 • Tværfagligt Smertecenter
 • Arkadens Fysioterapi
 • Rehabiliteringscenter, Aalborg
 • IBM Denmark
 • Public Intelligence
 • Videnscenter for Helbred & Forsikring
 • Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Social - og Sundhedsforvaltningen, Thisted Kommune
 • Dansk Svømmeunion
 • Rambøll Management Consulting

Interne deltagere

 • Prodekan for uddannelse ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Viceinstitutleder for Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • Formand for Studienævnet for Sundhed og Teknologi
 • Formand for Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
 • Studieleder for uddannelser under Studienævn for Sundhed og Teknologi samt Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
 • Næstformand for Studienævnet for Sundhed og Teknologi
 • Næstformand for Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
 • Teamleder, Uddannelsesteamet på HST
 • AC-fuldmægtig, Aalborg Universitet (sekretær)

 

AFTAGERPANEL FOR DE TEKNOLOGISKE UDDANNELSER 

 • Sygeplejerskeuddannelsen, University College Nordjylland
 • Region Nordjylland
 • ECCO Shoes
 • Novo Nordisk
 • DXC Technology
 • Rehabiliteringscenter, Aalborg
 • Public Intelligence
 • Systematic
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Trackman
 • Dragsted Partners

INTERNE DELTAGERE

 • Prodekan for uddannelse ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Viceinstitutleder for Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • Formand for Studienævnet for Sundhed og Teknologi
 • Formand for Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
 • Studieleder for uddannelser under Studienævn for Sundhed og Teknologi samt Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
 • Næstformand for Studienævnet for Sundhed og Teknologi
 • Næstformand for Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
 • Teamleder, Uddannelsesteamet på HST
 • AC-fuldmægtig, Aalborg Universitet (sekretær)

 

Aftagerpanel for medicinske uddannelser

 • Lægemiddelindustriforeningen, LIF
 • H. Lundbeck A/S
 • FADL
 • Lægeforeningen
 • Pharma Danmark
 • Region Nordjylland
 • Hjørring Kommune
 • Rud Pedersen Public Affairs
 • Hospitalsenhed Midt
 • Praktiserendes Lægers Organisation
 • Novo Nordisk

Interne deltagere

 • Prodekan for uddannelse ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Institutleder for Klinisk Institut
 • Institutleder for Medicin og Sundhedsteknologi
 • Viceinstitutleder for Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • Viceinstitutleder for Klinisk Institut
 • Studienævnsformand for Studienævnet for Medicin
 • Studieleder for uddannelser under Studienævnet for Medicin
 • Sexologisk Forskningscenter, KI
 • Næstformand for Studienævnet for Medicin
 • Studiesekretær for Studienævnet for Medicin 
 • Teamleder, Uddannelsesteamet på HST
 • AC-fuldmægtig, Aalborg Universitet (sekretær)

Aftagerpanelerne på SUND er oprettet i henhold til Bekendtgørelse af lov om universiteter, § 13a.