AAU logo

Eksamen forår 2020 / Exams spring 2020 (corona)

Introduktion, baggrund og mål med digitale eksamener

På AAU gennemføres alle mundtlige eksamener for forårssemesteret 2020 som digitale eksamener. For at sikre IT-support og genkendelighed har Fakultetet valgt, at alle mundtlige eksamener på SUND gennemføres digitalt via Microsoft Teams.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet prioriteres det højt, at de digitale eksamener ligner den fysiske eksamen mest muligt. Derfor har vi lavet denne side, hvor både bedømmere og studerende kan orientere sig om forventninger, krav, ”best practices”, etablerede løsninger mv. ift. disse eksamener. De centralt fastsatte regler vedr. eksamen er også indarbejdet på siden.

Hjemmesiden er således grundlaget for at skabe ensartethed i eksamenerne. Dermed hjælper vi hinanden med at sikre, at den høje kvalitet af eksamener også opnås når eksamenerne er digitale. 

Introduction, background and objectives with digital exams

At AAU, all oral exams for the spring semester 2020 will be carried out as digital exams. To ensure recognisability and sufficient level of IT-Support, the Faculty of Medicine has chosen, that all oral exams are held digitally using Microsoft Teams.

At the Faculty of Medicine, we prioritise that the digital exams resemble the physical exam to the greatest possible extent. Consequently, we have created this webpage where both students and examiners will find information about expectations, requirements, best practices, established solutions etc. regarding these exams. The centrally decided AAU rules have been included in the website.

In this way, the website forms the basis for creating homogeneous exams. Thereby, we help each other to ensure that the high level of quality in our exams can also be reached when the exams are held digitally. 

WEBSITE ER UNDER OPBYGNING / PLEASE NOTE THAT THE WEBSITE IS UNDER CONSTRUCTION

AAU SOFTWARE GUIDELINES & KONTAKT ITS

kONTAKT its

Har du brug for hjælp til Digital Eksamen, kan du kontakte IT Support:

Mail: support@its.aau.dk
Tel: 99 40 20 20

Kontakt dit studienævn

UDARBEJDELSE AF INDHOLD PÅ SIDERNE 

Digitaliseringsprojektet PBL Digital @SUND har stået for udarbejdelsen af indholdet på hjemmesiden på vegne af prodekanen for uddannelse. Semesterkoordinatorer og VIP- og studentermedlemmer fra alle studienævn på SUND har også bidraget.

Kontakt projektleder Mette Dencker eller digital læringskonsulent Johanne Nygaard, hvis du har spørgsmål. 

Content on this this website

The Digitalisation project PBL Digital @SUND is responsible for creating the content of this webpage on behalf of the Pro-Dean for Education. Semester coordinators and scientific staff and students from all study boards at the Faculty have also contributed.

Please contact Project Manager Mette Dencker or Digital Learning Consultant Johanne Nygaard if you have questions or suggestions to add to the webpage.

Generelle AAU regler under fysisk lukning 

Informationen på dette website er fakultetets regler og guidelines for digitale eksamener under fysisk lukning af AAU i foråret 2020. De følgende AAU regler og guidelines er også gældende:

GENERAL RULES DURING LOCKDOWN

The information on these webpages are faculty guidelines for digital exams during lockdown spring 2020. The following AAU rules and guidelines also apply: