AAU logo

Februar

 • Semesterevaluering for efterårssemester gennemføres.

_______________________________

Marts

 • Semesterkoordinator udarbejder semesterevalueringsrapport bl.a. på baggrund af afholdte styrings-/semestergruppemøder og semesterevaluering.

_______________________________

April

 • Studienævnsmøder - Evalueringer og semesterkoordinatorrapporter fra efterårssemestret behandles.  Efterfølgende - ved behov for tiltag - er dialog ml. studienævnsformand, studieleder og evt. institutleder.

_______________________________

Maj

 • Studierådet følger op på studienævnenes evaluering af efterårssemesteret bl.a. i forhold til, om der er behov for indsatser på tværs af studienævn.
   
 • Semesterkoordinatormøder med deltagelse af semesterkoordinatorer for kommende efterårssemester/afsluttende forårssemester, studienævnsformand, studieleder og skoleadm.  Her kan bl.a. følges op på evalueringer af foregående semestre.

_______________________________

Juni

 • Semesterevaluering for forårssemester gennemføres.
   
 • Uddannelsesevaluering gennemføres – dimittender for alle uddannelser.

_______________________________

* Styrings-/semestergruppemøder afholdes i løbet af forårssemestret. 

September

 • Semesterkoordinator udarbejder semesterevalueringsrapport bl.a. på baggrund af afholdte styrings-/semestergruppemøder og semesterevaluering.

__________________________

Oktober

 • Studienævnsmøder - Evalueringer og semesterkoordinatorrapporter fra forårssemestret og uddannelsesevalueringer behandles. Efterfølgende - ved behov for tiltag - er dialog ml. studienævnsformand, studieleder og evt. institutleder.

_________________________

November

 • Studierådet følger op på studienævnenes evaluering af forårssemestret og uddannelsesevalueringer bl.a. i forhold til, om der er behov for indsatser på tværs af studienævn.

__________________________

November/december

 • Semesterkoordinatormøder med deltagelse af semesterkoordinatorer for kommende efterårssemester/afsluttende forårssemester, studienævnsformand, studieleder og skoleadm. Her kan bl.a. følges op på evalueringer af foregående semestre og uddannelsesevalueringer.  

__________________________

* Styrings-/semestergruppemøder afholdes i løbet af efterårssemestret.