AAU logo

Februar

  • Semesterevaluering for efterårssemester gennemføres. Der afsættes tid på semesteropstartsmøderne til at besvare evalueringsskemaet.

_______________________________

Marts

  • Semesterkoordinator udarbejder koordinators evalueringsrapport vedr. det afholdte efterårssemester. Det sker bl.a. på baggrund af afholdte styrings-/semestergruppemøder og semesterevalueringen.

_______________________________

April

  • Studienævnsmøder - Evalueringer og semesterkoordinatorrapporter fra efterårssemestret behandles.  Ved behov for tiltag sker dette i dialog ml. studienævnsformand, studieleder og evt. institutleder.

_______________________________

Maj

  • Semesterkoordinatormøder med deltagelse af semesterkoordinatorer for kommende efterårssemester/afsluttende forårssemester, studienævnsformand og studieleder.  Her kan bl.a. følges op på evalueringer af foregående semestre.

_______________________________

Juni

  • Semesterevaluering for forårssemester udsendes til studerende.
  • Uddannelsesevaluering gennemføres for dimittender på alle bachelor-, kandidat- og masteruddannelserr.

_______________________________

* Styrings-/semestergruppemøder afholdes i løbet af forårssemestret. 

September

  • Semesterevalueringer for forårssemester gennemføres. Der afsættes tid på semesteropstartsmøderne til at besvare evalueringsskemaet.
  • Semesterkoordinator udarbejder koordinators evalueringsrapport vedr. det afholdte forårssemester. Det sker bl.a. på baggrund af afholdte styrings-/semestergruppemøder og semesterevalueringen.

__________________________

Oktober

  • Studienævnsmøder - Evalueringer og semesterkoordinatorrapporter fra forårssemestret; herunder uddannelsesevalueringer, behandles. Ved behov for tiltag sker dette i  dialog ml. studienævnsformand, studieleder og evt. institutleder.

_________________________

​November/december

  • Semesterkoordinatormøder med deltagelse af semesterkoordinatorer for kommende efterårssemester/afsluttende forårssemester, studienævnsformand og studieleder. Her kan bl.a. følges op på evalueringer af foregående semestre og uddannelsesevalueringer.  

__________________________

* Styrings-/semestergruppemøder afholdes i løbet af efterårssemestret.