Bedømmernoter

Det er blevet indskærpet af Styrelsen for Uddannelse og Forskning, at alle bedømmere til mundtlige og skriftlige eksamener på universiteterne skal tage noter. Vi beder dig derfor være opmærksom på at føre notater om din vurdering af de enkelte studerendes præstation og om karakterfastsættelsen ved alle bedømmelser på Aalborg Universitet, hvor du medvirker.

Du kan føre noter på papir eller elektronisk og i den form, du ønsker. Til skriftlige eksamener, hvor de studerende afleverer på papir og ikke elektronisk, må du dog ikke skrive på de originale papirark.

Notaterne skal bruges ved behandling af en eventuel klagesag og du skal derfor opbevare dine notater i et år. Hvis du involveres i en klagesag, hvor notaterne skal bruges, får du besked om hvordan du skal forholde dig.

Bemærk: Du har kun pligt til at udlevere dine noter hvis en studerende i en eventuel klagesag anmoder om aktindsigt. Da karakterfastsættelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad præstationen opfylder studieordningens læringsmål, anbefales det ikke at udlevere pointtildelinger til skriftlige eksaminer hvor et pointsystem er anvendt som led i karakterfastsættelsen.