Fortrolighed i projekter

Retningslinjer VED FORTROLIGE PROJEKTER

Hvis projektet skal uploades som "Fortroligt", skal det aftales med hovedvejleder på forhånd. Se i øvrigt studienævnets vejledning om fortrolighed i projekter.

Hvis projektet er fortroligt:

1. skal det TYDELIGT stå på forsiden af projektet
2. kan det fremgå af filnavnet
3. skal dette afkrydses ved upload i Digital Eksamen (DE)

  • En ekstern partner kan kræve fortrolighed i projektet. 
  • Ved at uploade dit projekt til DE, giver du universitetet tilladelse til at publicere projektet på internettet fra universitetets servere, hvis det er markeret som offentligt tilgængeligt
  • Hvis projektet indeholder følgende informationer, skal det af sikkerhedsmæssige årsager være fortroligt:
    - Hvis projektet indeholder oplysninger om kilders personlige eller økonomiske forhold eller andre oplysninger som kilder har afgivet under krav om fortrolighed.
    - Hvis der pågår undersøgelse om mulig kommercialisering.
  • Copyright og ansvar for indholdet af de uploadede dokumenter overføres i øvrigt ikke til universitetet, men bliver hos projektets forfattere.