Karakterer og ECTS-point

Ved alle eksamener på de sundhedsvidenskabelige uddannelser på Aalborg Universitet gives der enten karakterer ud fra 7-trinsskalaen eller ‘Bestået/Ikke bestået’. Du kan se hvilke karakterer du har opnået i STADS.

De kurser og moduler der udbydes på hvert semester har hver et antal ECTS-point. ECTS-point viser den totale arbejdsbelastning for kurset eller modulet. ECTS-point viser altså kun noget om arbejdsbyrden og ikke noget om det akademiske niveau eller sværhedsgrad.

ECTS-pointsystemet viser den forventede samlede arbejdsbelastning (det gennemsnitlige tidsforbrug) der skal bruges, for at få det forventede udbytte af kurset eller modulet. Et ECTS-point svarer til en arbejdsindsats på ca. 30 timer. På Aalborg Universitet er hvert semester normeret til 30 ECTS-point. De 30 ECTS-point fordeles over forskellige aktiviteter. F.eks. normeres et projektmodul typisk til 15 ECTS-point og mange kurser normeres til 5 ECTS-point. Når du afslutter din bacheloruddannelse, har du opnået 180 ECTS-point i alt.

ECTS-point har indflydelse på dit gennemsnit. Karakterer givet på kurser eller moduler normeret til 20 ECTS-point vægtes højere end karakterer givet på kurser eller moduler normeret til 5 ECTS-point. Derfor er det ikke muligt selv at regne et karaktergennemsnit ud. AAU udregner dit karaktergennemsnit og det vil fremgå på dit eksamensbevis.

__________________________________

GRADING AND ECTS CREDITS

All examinations at the health educations at Aalborg University are graded according to the 7-point scale or with a pass/fail. You will find a list of all grades awarded to you in the Student Self-service System (STADS). In addition to the grades awarded to you, all course and examination activities will also award a number of ECTS credits. ECTS credits is a numerical indication of the total workload of a course and project module. ECTS credits only represent student workload and as such do not represent academic level or level of difficulty. 


The point system indicates the overall workload (the average time) required for reaching the required learning outcomes of a course. One ECTS credit is equivalent to approximately 30 hours of work. At Aalborg University, each semester comprises a total of 30 ECTS credits. These 30 ECTS credits are distributed across a number of various activities. For example, a project module usually comprises 15 ECTS credits, then a few courses are added each of which comprise five ECTS credits. Once you have completed your bachelor’s degree in, you will have reached a total of 180 ECTS credits.

ECTS credits also affect your grade point average. Grades awarded to courses or modules comprising 20 ECTS credits carry more weight than grades awarded to courses comprising 5 ECTS credits. This is why you cannot calculate your own grade point average – this will instead be calculated for you and will appear on your diploma as your 'weighted average'.