Klager

Du kan på Aalborg Universitet klage over alle forhold der vedrører universitets virke. Inden en eventuelt klage er det en god idé at kontakte SUND studievejledning eller eventuelt den du agter at klage over (fx en underviser). Hvem klagen skal afgives til samt tidsfristen for afgivelsen, er listet i det følgende:

Eksamensklager.

Eksamensklager afgives til Studielegalitet senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse.

Klagen sendes til: sl-klager@adm.aau.dk

Projektvejledning.

Studerende på Idræt, FSV, KVT, og ST skal sende klagen til studieleder Louise Pape-Haugaard

Studerende på MedIS og Medicin skal sende klagen til studieleder Svend Birkelund

Undervisning.

Studerende på Idræt, Idrætsteknologi, FSV, KVT, ST og MSK FYS skal sende klagen til studieleder Louise Pape-Haugaard

Studerende på MedIS og Medicin skal sende klagen til studieleder Svend Birkelund

 

Hvad skal med i klagen?

Grundlæggende er der tre typer af oplysninger, som altid skal fremgå af en ansøgning eller klage: HVEM, HVAD og HVORFOR.

HVEM søger eller klager

For at kunne behandle en dispensationsansøgning eller en klage, er det en forudsætning, at det tydeligt fremgår, hvem ansøgeren eller klageren er. Ud over navn (det fulde navn) bør du altid - for at lette sagsbehandlingen - oplyse både cpr.nr., uddannelse, semester, din privatadresse og evt. telefonnummer og e-mailadresse. Husk at sende din klage fra din student.aau-mail, ellers kan de i princippet ikke behandles.

HVAD søges der om eller klages over

Modtageren af din klage ved som udgangspunkt ikke, hvad du  klager over. For at undgå tvivl, er det meget væsentligt, at du tydeligt præciserer denne oplysning. Eksempelvis bør det i eksamensklager tydeligt fremgå:

  • Hvad der klages over ud fra et fagligt argument og hvilke konkrete elementer der klages over.
  • Hvad formålet med klagen er (forhøjelse af karakteren og/eller klage over eksaminationsforløbet)
  • Hvilken prøve, der klages over
  • Hvornår prøven har været afholdt
  • Hvornår karakteren er blevet bekendtgjort (ved skriftlig eksamen)
  • Hvem vejleder og censor har været

For klager er det væsentligt, at begrundelsen er så konkret og uddybende som muligt. I det omfang du mener, at der er begået formelle fejl, bør det tydeligt fremgå.

Du kan finde mere information her