MedIS og medicin information om forskningsår og speciale

MedIS og medicin information om forskningsår og speciale

Regler vedrørende ”forskningsår” under Ph.d. Skolen, godkendelse af brug af publiceret materialet i stedet for specialerapport, eksterne samarbejdsaftaler og aflønning

Forskningsår

Et ”forskningsår” godkendes af Ph.d. skolen, og tæller til en efterfølgende Ph.d.

Se yderligere information på hjemmesiden https://www.medicine.aau.dk/doctoral-school/research-year-forsknings%C3%A5r/

Det er ikke muligt at få merit for forskningsåret på kandidatuddannelserne i MedIS og Medicin.
”Forskningsåret” afsluttes med en skriftlig opgave med en fremlæggelse under Ph.d. skolen.
Derfor er et år en studerende vælger at tage orlov fra studiet for at lave forskning  ikke det samme som ”forskningsåret” under Ph.d. skolen.
 

Speciale
Kandidatspecialet udarbejdes på det sidste år af uddannelsen og den studerende skal være studieaktiv.


Muligheden for at aflevere videnskabelig artikel i stedet for specialerapport
Det er muligt at anvende videnskabelig artikel i stedet for specialerapporten, hvis studerende eller grupper (op til 3 studerende) som har lavet forskningsarbejde under studiet har fået en artikel accepteret i et fagfællebedømt internationalt tidsskrift. Der skal være udformet medforfattererklæring som viser, at de studerende har udført størstedelen af det videnskabelige arbejde.
Dog kan der ikke dispenseres for obligatoriske elementer (kursus dage) eller den mundtlige eksamen.  Hvis man afleverer en artikel i stedet for projektrapport, skal man være opmærksom på at artiklen så ikke kan anvendes til andre akademiske grader såsom et forsknings år/Ph.d.

Semesterkoordinator skal godkende at artiklen kan anvendes som erstatning for specialet og der skal være en vejleder tilknyttet.
 

Eksterne samarbejdsaftaler
Laver den studerende en  specialaftale (ekstern samarbejdsaftale) er den uden løn. En del virksomheder ønsker at kombinere en speciale/lønaftale i en, hvilket ikke er muligt.
 

Information om aflønning
Hvis en hospitalsafdeling vælger at betale løn under specialet, skal det  være uafhængigt af specialeaftalen og dermed betragtes det som andet lønnet arbejde på lige vilkår med FADL vagter og andet.  Hvis man får SU, skal man selvfølgelig overholde de gældende regler på området.

Når man er på orlov, er der ingen regler for aflønning dog skal den studerende undersøge om det har betydning for senere SU. 
Projektarbejde er en del af undervisningen som man ikke kan aflønnes for. Dog er det muligt at få løn fra Universitetet for andet arbejde f.eks. som studenterunderviser mm.