Merit

Ansøgere, der i forvejen har en dansk eller udenlandsk videregående uddannelse eller dele heraf, kan evt. søge om fritagelse (merit) for dele af uddannelsen.

Behandlingen er en faglig vurdering og afgørelse, som foretages af Studienævnet. Ved behandlingen tages stilling til, om gennemførte uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse kan træde i stedet for den uddannelse på Aalborg Universitet, der søges merit til. Merit gives som fritagelse for prøver, og kan omfatte prøver, der dækker hele semestre eller enkelt moduler. 

Indskrevne studerende kan også søge om forhåndsmerit, som er en godkendelse af at studienævnet efterfølgende vil merittere det uddannelseselement som forhåndsmeritten er tildelt for.

Blanket til ansøgning om forhåndsmerit (behandles løbende med sagsbehandlingstid på ca. 3-4 uger)

For Sundhedsteknologi, Muskuloskeletal Fysioterapi eller Klinisk Videnskab og Teknologi skal ansøgningen om merit stiles til:

Studienævn for Sundhed og Teknologi.
Niels Jernes Vej 12, A5
9220 Aalborg Ø
Att.: Malene Møller Knudsen
mail: mk@hst.aau.dk

For Idræt, Idrætsteknologi eller Folkesundhedsvidenskab skal ansøgningen om merit stiles til:

Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
Niels Jernes Vej 12, A5
9220 Aalborg Ø
Att.: Berit Lund Sørensen
mail: blc@hst.aau.dk

For Medicin, Medicin med Industriel Specialisering eller Sexologi skal ansøgningen om merit stiles til:

Studienævn for Medicin
Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 12, A5
9220 Aalborg Øst
Att.: Pia Sindbæk
mail: pus@hst.aau.dk

Meritansøgninger skal indeholde karakterudskrifter m.m. fra den tidligere uddannelsesinstitution samt beskrivelse af de aktiviteter som ligger til grund for ansøgningen.

Ansøgningsfrist for endelig merit til registrering i stads

Senest 10.02 for efterårssemesteret, men meget gerne tidligere
Senest 10.08 for forårssemesteret, men meget gerne tidligere

NB. Den studerende skal søge studienævnet om endelig merit, så snart den studerende har modtaget bevis for eventuelle forhåndsgodkendte beståede aktiviteter.

Læs mere på AAUs hjemmeside om merit