Sygdom ved eksamen

Vejledning til studerende ved sygdom i forbindelse med eksamen

Hvis du som studerende bliver syg lige op til eller under eksamen, er det vigtigt, hvordan du forholder dig. Det kan nemlig få betydning for din mulighed for at deltage i sygeeksamen og reeksamen. Vejledningen tager udgangspunkt i eksamensordningen (linket til den aktuelt gældende eksamensordning finder du her).

Hvis du bliver syg før eller under eksamen:

  • Hvis du er mødt til eksamen men bliver syg undervejs: kontakt eksamensvagten for at afbryde eksamen. Lad være med at aflevere besvarelse/gå ind til mundtlig prøve hvis du er syg
  • Kontakt studiesekretæren hurtigst muligt og senest på eksamensdagen og meddel at du er syg
  • Søg læge hurtigst muligt, som udgangspunkt senest på eksamensdagen, og få en lægeerklæring på, at du er syg på eksamensdagen (det er vigtigt, at lægeerklæringen dokumenterer, at du var syg på selve eksamensdagen, for ellers kan den ikke bruges som dokumentation for sygdom til eksamen)
  • Aflever lægeerklæringen til studiesekretæren hurtigst muligt og senest 14 dage efter eksamensdagen

Hvad sker der, når du har afleveret lægeerklæring:

Når du har afleveret en lægeerklæring til studiesekretæren om, at du har været syg til eksamen, vurderes lægeerklæringen. Hvis lægeerklæringen lever op til kravene for dokumentation af sygdom, annulleres dit prøveforsøg og du registreres som ”syg” ved prøven. Det betyder, at du ikke har brugt et prøveforsøg men i stedet har ret til at deltage i sygeeksamen. Hvis det vurderes, at der er behov for yderligere oplysninger for at vurdere, om du var syg på eksamensdagen, bliver du kontaktet (det sker fx, hvis lægeerklæringen ikke opfylder kravene).

Vigtigt vedr. adgang til sygeeksamen og reeksamen samt mulighed for dispensation:

Hvis du ikke har afleveret en besvarelse/ikke deltaget i prøven og ikke er meldt syg jf. vejledningen ovenfor, registreres du som ”udeblevet” ved prøven, og prøveforsøget kan ikke annulleres. Det betyder, at du bruger et eksamensforsøg og at du ikke må deltage i førstkommende reeksamen men først ved førstkommende ordinære eksamen.

Når en prøve er påbegyndt, skal der gives en bedømmelse, medmindre prøven afbrydes på grund af sygdom. Hvis du vælger at færdiggøre eksamen, vil din eksamensdeltagelse/besvarelse blive bedømt, og det vil som udgangspunkt ikke længere være muligt at sygemelde dig fra eksamen, og bedømmelsen er derfor gældende.

Ansøgninger om 4. eller yderligere prøveforsøg med baggrund i sygdom op til eller på eksamensdagen behandles af dit studienævn, og det sker altid efter en individuel vurdering af, hvorvidt der foreligger usædvanlige forhold. Hvis du ikke følger ovenstående vejledning (fx ikke afbryder en eksamen selvom du er syg eller først afleverer lægeerklæring mere end 14 dage efter eksamen), kan det have betydning for dit studienævns vurdering af, om der foreligger usædvanlige forhold og dermed for om du kan få dispensation.

Særligt for studerende på 1. og 2. semester af bacheloruddannelser

Du er automatisk tilmeldt eksamen på 1. og 2. semester, fordi du skal deltage i disse eksamener for at opfylde deltagelseskravet i førsteårsprøven. Du bliver derfor udskrevet af universitetet medmindre du søger og får dispensation fra dette krav hos studienævnet. Dette gælder også, hvis du er syg ved eksamen.