Tjekliste ved projektaflevering

Projekter uploades i systemet DIGITAL EKSAMEN (DE) senest kl. 12:00 på afleveringsdagen.
Kl. 12:00:01 lukkes systemet helt for afleveringer – husk derfor at begynde upload i god tid, da aflevering og IT er på eget ansvar. Er projektet ikke afleveret kl. 12:00, vil det tælle som et brugt eksamensforsøg.

TJEKLISTE FOR GYLDIG AFLEVERING

1. Forside eller titelblad kan indeholde fulde navne, gruppenummer, uddannelse samt semester.

2. Gennemse derfor nøje jeres indtastede oplysninger, inden I gennemfører jeres upload i DE.

3. Gruppenavn = gruppenummer på det aktuelle semester

4. Projektet skal være en tekst-fil, det vil sige, projektet ikke må være indscannet.

5. Resumé-abstrakt-synopsis: Se Eksamensordningen
Afsluttende projektrapporter (både nordiske og engelske) skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog. Hvis projektet er skrevet på et fremmedsprog, KAN resuméet skrives på dansk.

6. Projektet må ikke indeholde cpr.nr., hverken studerendes, forsøgspersoners eller andres. Anvendes der fiktive cpr.nr., skal det fremgå meget tydeligt i rapporten på den pågældende side.

7. Der må kun afleveres projekter i Digital Eksamen og det er dét projekt, der bedømmes af den eksamensansvarlige hovedvejleder og censor. Dvs. der må ikke sendes projekter pr. mail til vejledere, ej heller ekstra materiale, opdatereringer, korrektioner, bilag eller andet.

Vi opfordrer alle projektgrupper til at læse alt info fra DE rigtig godt igennem, og benytter IT-supporten til tekniske spørgsmål.