Udlandsophold

På flere uddannelser på SUND er det muligt at tage på udlandsophold. På Internationalt Kontor på AAU kan du få hjælp til de mange praktiske opgaver relateret til iværksættelse af et udlandsophold. Et udlandsophold kan arrangeres på flere måder, fx som meritgivende ophold eller som projektsamarbejde med en partner i udlandet.

Meritgivende ophold

Den studerende finder selv aktiviteter på et udenlandsk universitet, som svarer til aktiviteterne på et givent semester, hvor den studerende ønsker at tage på udlandsophold.

Under meritgivende ophold kan benyttes  kontakter der er lavet mellem Aalborg Universitet og de udenlandske universiteter, hvilket har den fordel at den studerende oftest ikke skal betale undervisningsgebyr (samt at der stadig modtages SU).

Der findes flere private firmaer/organisationer som tilbyder gratis rådgivning ifm. udlandsophold, bl.a. Kilroy Education og Edu Danmark.

Kontakt Internationalt Kontor og hør hvilke samarbejdsaftaler der findes for dit studie. Hvis dit studie endnu ikke har aftaler med udenlandske universiteter, kan du appellere til en vejleder eller din studieleder om at få skabt nogle.

Blanket til ansøgning om forhåndsmerit hos studienævnet

Deadline forår: 15. september
Deadline efterår: 15. marts

STUDIEOPHOLD I UDLANDET (SAMARBEJDE MED EKSTERN PART)

På kandidatdelen af Sundhedsteknologi, Idrætsteknologi og Idræt, er det muligt at tage et semesters studieophold i udlandet. Under opholdet laves et projekt i samarbejde med en ekstern vejleder og en vejleder fra Aalborg Universitet og opholdet er derfor en del af studieordningen. Eksamen foregår på Aalborg Universitet.

Blanket til ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold hos studienævnet

Ikke meritgivende studieophold

Et ikke meritgivende ophold påføres ikke på eksamensbeviset og der kan ikke drages nytte af studenterudvekslingsordningerne eller modtages SU. Denne mulighed realiseres bedst efter afsluttet uddannelse eller ved orlov.

Finansiering af opholdet

Ved meritgivende ophold i udlandet samt ved studieophold (samarbejde med ekstern part) kan SU i begge tilfælde modtages under opholdet. Hvis du kan tage afsted på en AAU aftale (tjek med internationalt kontor) kan du søge om tilskud fra Internationaliseringspuljen. Det er også muligt at søge andre legater og fonde, lige som Internationalt kontor kan vejlede i andre aftaler som fx

Kontakt din vejleder, din semesterkoordinator og/eller Internationalt Kontor for at høre mere.