AAU logo

Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab

Studienævnet Idræt og Folkesundhedsvidenskab er ansvarlig for følgende uddannelser:​

  • Bachelor i Idræt
  • Kandidat i Idræt (Cand. scient)
  • Kandidat i Idrætsteknologi (Cand. scient. tech.)
  • Sidefag i Idræt på bachelorniveau og kandidatniveau
  • Kandidat i Folkesundhedsvidenskab (Cand. scient. san. publ.)

Medlemmer

Studienævnet består af 4 videnskabelige medarbejdere og 4 studerende. De videnskabelige medarbejdere er valgt for fire år og de studerende er valgt for et år ad gangen med funktionsperiode fra 1. februar. Der er valg til studienævn for studerende hvert år i december, ligeledes med tiltrædelse 1. februar. Pladserne er ikke fordelt på repræsentationsområder.

Videnskabelige medarbejdere

Studenterrepræsentanter

  • Aksel Emil Ogstrup Houmann, IDR (næstformand)
  • Lise Karina Solveig Kristensen, FSV 
  • Sidsel Krogh Rasmussen, IDR
  • Anne-Margit Hviid Villadsen, FSV

Observatører