AAU logo

Studienævn for medicin

Studienævnet for Medicin er ansvarlig for følgende uddannelser

  • Bachelor i Medicin
  • Bachelor i Medicin med Industriel Specialisering
  • Kandidat i Medicin
  • Kandidat i Medicin med Industriel Specialisering
  • Master i Sexologi

Medlemmer

Studienævnet består af 6 videnskabelige medarbejdere og 6 studerende. De videnskabelige medarbejdere vælges for fire år ad gangen. De studerende vælges for et år ad gangen med start 1. februar.

VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE

STUDERENDE

SUPPLEANTER STUDERENDE

OBSERVATØRER

Pr. 1. februar 2019