AAU logo

Studienævn for medicin

Studienævnet for Medicin er ansvarlig for følgende uddannelser

 • Bachelor i Medicin
 • Bachelor i Medicin med Industriel Specialisering
 • Kandidat i Medicin
 • Kandidat i Medicin med Industriel Specialisering
 • Master i Sexologi

Medlemmer

Studienævnet består af 6 videnskabelige medarbejdere og 6 studerende. De videnskabelige medarbejdere vælges for fire år ad gangen. De studerende vælges for et år ad gangen med start 1. februar.

VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE

STUDERENDE

SUPPLEANTER STUDERENDE

 • Margrethe Groth
 • Lucie Overvad Grønhøj
 • Anne Sofie Weltz Jørgensen
 • Robert Mariusz Modlinski
 • Freja Tang Severinsen
 • Janne Eriksen

OBSERVATØRER

 • Anette Engsig
 • Jette Kolding Kristensen
 • Diana Stentoft
 • Henrik Bøggild
 • Sten Rasmussen
 • Lasse Riis Østergaard
 • Jeppe Emmersen

SEKRETÆR

 • Helene Nørgaard

ÅRSHJUL 2020
FORRETNINGSORDEN 2020

Pr. 1. februar 2020