AAU logo

HST Undervisning og eksamen

eksamen Forår 2020 under fysisk lukning af AAU (Corona)

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet prioriteres det højt, at de digitale projekteksamener ligner den fysiske eksamen mest muligt. Derfor har vi lavet siden "Eksamen forår 2020 under fysisk lukning af AAU", hvor både bedømmere og studerende kan orientere sig om forventninger, krav, ”best practices”, etablerede løsninger mv. ift. disse eksamener. De centralt fastsatte regler vedr. eksamen er også indarbejdet på siden.

EXAMS during SPRING 2020 DURING physical LOCKDOWN of AAU (corona)

At the Faculty of Medicine, we prioritize that the digital exams resemble the physical exam to the greatest possible extent. Consequently, we have created the webpage "Exam spring 2020 during physical lockdown of AAU" where students and examiners will find information about expectations, requirements, best practices, established solutions etc. regarding these exams. The centrally decided AAU rules have been included in the webpage