AAU logo

Info til censorer

Censorhonorarblanket Medicin - uddannelserne Medicin, Medicin med Industriel specialisering samt Master i Sexologi

Censorhonorarblanket SUND - uddannelserne Idræt, Idrætsteknologi, Sundhedsteknologi, Folkesundhedsvidenskab, Klinisk videnskab og teknologi, Muskuloskeletal Fysioterapi, Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling samt Master i Sundhedsinformatik

Udfyld venligst en blanket pr. censornorm. Er du i tvivl, så udfyld venligst en pr. gruppe du er censor for.

Rejseafregningsblanket - husk kontonummer, registreringsnummer hvis du har kørt i egen bil, og en personlig underskrift (en digital underskrift godtages ikke)

ALLE BLANKETTER OG EVT. BILAG RETURNERES TIL DEN RESPEKTIVE STUDIESEKRETÆR
__________________________________________________________________________________________

Bedømmernoter

Digital eksamen

Eksamensordning

Eksamens- og censorbekendtgørelsen

Find rundt på campus (AAU Map)

Gruppebaseret projekteksamen

Karakterbekendtgørelsen

Regelsæt for censorers tjenesterejser

Studieordninger 

Semesterbeskrivelser