AAU logo

Info til censorer

Censorhonorarblanket Medicin - uddannelserne Medicin, Medicin med Industriel specialisering samt Master i Sexologi

Censorhonorarblanket SUND - uddannelserne Idræt, Idrætsteknologi, Sundhedsteknologi, Folkesundhedsvidenskab, Klinisk videnskab og teknologi, Muskuloskeletal Fysioterapi, Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling samt Master i Sundhedsinformatik

Udfyld venligst en blanket pr. censornorm. Er du i tvivl, så udfyld venligst en pr. gruppe du er censor for.

HONORARBLANKETTER RETURNERES TIL DEN RESPEKTIVE STUDIESEKRETÆR

Rejseafregning, vejledning: udfyld personlige data, på næste side vælges 21 Institut for medicin og sundhedsteknologi, kontaktperson: Heidi Rothborg Ejlersen. Ved punktet ang. beskrivelse af formålet med besøget bedes du notere både uddannelse og semester for den eksamen / forelæsning du var her for at deltage i. Huskeliste
__________________________________________________________________________________________

Bedømmernoter

Digital eksamen

Eksamensordning

Eksamens- og censorbekendtgørelsen

Find rundt på campus (AAU Map)

Gruppebaseret projekteksamen

Karakterbekendtgørelsen

Regelsæt for censorers tjenesterejser

Studieordninger 

Semesterbeskrivelser