AAU logo

Studienævn for sundhed, teknologi og idræt

 Studien�vn for Medicin, Aalborg Universitet

Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt er ansvarlig for følgende uddannelser:

 • Bachelor i Sundhedsteknologi
 • Kandidat i Sundhedsteknologi (Cand. polyt.)
 • Bachelor i Idræt
 • Kandidat i Idræt (Cand. scient)
 • Kandidat i Idrætsteknologi (Cand. scient. tech.)
 • Sidefag i Idræt på bachelorniveau og kandidatniveau
 • Kandidat i Folkesundhedsvidenskab (Cand. scient. san. publ.)
 • Kandidat i Klinisk Videnskab og Teknologi (Cand. scient)
 • Kandidat i Muskuloskeletal Fysioterapi (Cand. san.)
 • Master i Sundhedsinformatik
 • Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Medlemmer

Studienævnet består af 6 videnskabelige medarbejdere og 6 studerende. De videnskabelige medarbejdere er valgt for fire år og de studerende er valgt for et år ad gangen med funktionsperiode fra 1. februar. Der er valg til studienævn for studerende hvert år i december, ligeledes med tiltrædelse 1. februar. Pladserne er ikke fordelt på repræsentationsområder.

Videnskabelige medarbejdere

Studenterrepræsentanter

 • Nanna Skafte Damgaard, FSV (næstformand)
 • Christina Agerbæk Derosche, KVT 
 • Sidsel Krogh Rasmussen, IDR
 • Nicklas Fleischer, ST
 • Sine Nordstrøm Lambert Andersen, ST

Observatører

Kontakt Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt

Studienævnssekretær 
Malene Møller Knudsen
mk@hst.aau.dk
Tlf. 9940 8008
Niels Jernes vej 12, A5 lok A5-110

personprofil