Jump to content
HomeStaff & studentsFor studerende og undervisereStudienævn

Studienævn for idræt og folkesundhedsvidenskab

Studienævnet arbejder med udvikling af og kvalitet i uddannelserne

Studienævnets medlemmer

Studienævnet består af 4 videnskabelige medarbejdere og 4 studerende. De videnskabelige medarbejdere er valgt for fire år, og de studerende er valgt for et år ad gangen. Der er valg til studienævn for studerende hvert år i december med tiltrædelse 1. februar. 

Studienævnets møder

Kontakt

Studienævnets opgaver

Klager, merit og dispensation

Uddannelser under studienævn for idræt og folkesundhedsvidenskab

Bachelor

  Kandidat

   Foruden disse uddannelser dækker studienævnet

   • Tofagsuddannelsen med idræt som sidefag
   • Tofagsuddannelsen med idræt som centralt fag

    

    

   Faglig toning af idrætsuddannelsen

   Hvis du vil tone din uddannelse i en særlig retning, har du mulighed for at udskifte nogle af kursusmodulerne ovenfor med valgmoduler, som udbydes på kandidatuddannelser på AAU. Det vil være muligt at følge andre valgmoduler end de nævnte fra andre fakulteter eller universiteter, men dette vil kræve yderligere godkendelse af studienævnet. Se valgmodulerne herunder.