Jump to content

Studienævn for medicin

Studienævnet arbejder med udvikling af og kvalitet i uddannelserne

Studienævnets medlemmer

Studienævnet består af 6 videnskabelige medarbejdere og 6 studerende. De videnskabelige medarbejdere er valgt for fire år, og de studerende er valgt for et år ad gangen. Der er valg til studienævn for studerende hvert år i december med tiltrædelse 1. februar. 

Årshjul

Forretningsorden

Studienævnets møder

Kontakt

Studienævnets opgaver

Klager, merit og dispensation

Uddannelser under studienævn for medicin

Bachelor

    Kandidat