Jump to content
HomeStaff & students

For studerende og undervisere

Velkommen til SUND's interne sider om uddannelsesadministration. Her finder studerende og undervisere information om bl.a. undervisning og eksamen og de regler og vejledninger, som knytter sig dertil.

Undervisning

Eksamen

Projektaflevering

Øvrige regler og vejledninger

Klager, merit og dispensation

Kontakt SUND Studievejledning

Du kan møde os fysisk, på mobilen eller online, hvor vi tager en snak om det, du har på hjerte. For os er det vigtigt, at du føler dig godt vejledt hvad enten du søger information om studieteknik, eksamensforberedelse eller måske dispensation eller merit.

SUND studievejledning

Kontakt SUND Studievejledning

Du kan møde os fysisk, på mobilen eller online, hvor vi tager en snak om det, du har på hjerte. For os er det vigtigt, at du føler dig godt vejledt hvad enten du søger information om studieteknik, eksamensforberedelse eller måske dispensation eller merit.

SUND studievejledning

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (HST) og Klinisk Institut (KI) udvikler og kvalitetssikrer sundhedsvidenskabelige bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på højeste internationale niveau til gavn for studerende og samfund. Dette sikrer vi ved at koble højtspecialiserede forskningsmiljøer, engagerede undervisere, et godt studiemiljø og en effektiv og serviceorienteret administration.

HST og KI samarbejder med studerende, studienævn, andre institutter, fakultet, eksterne samarbejdspartnere og Aalborg Universitets studieadministration for at opnå målsætningerne:

  • Kontinuerlig og effektiv kvalitetssikring af uddannelserne
  • Internationalt anerkendt forskning og undervisning af høj kvalitet
  • Samarbejde med både udenlandske og danske partnere
  • Udvikling af et godt studie- og undervisningsmiljø
  • Vidensbaseret undervisning og undervisningsbaseret forskning i erhvervsmæssig sammenhæng