Kvalitetssikring - uddannelser på SUND

I arbejdet med kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne på SUND har vi fokus på spørgsmål som bl.a.: Får kandidaterne job indenfor relevante områder? Oplever de studerende, at de er informeret om læringsmålene for semestret/modulet og at målene indfries? Hvor mange studerende gennemfører uddannelsen? Hvor mange falder fra og hvorfor? På Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (HST) og Klinisk Institut (KI) arbejder vi løbende og systematisk med at indsamle viden og tilrettelægge og iværksætte tiltag i udviklingen af de enkelte uddannelser. Det foregår på forskellig vis med inddragelse af studerende, vejledere/undervisere, dimittender, eksterne censorer, aftagere m.fl.

Kvalitetssikring - uddannelser på SUND

I arbejdet med kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne på SUND har vi fokus på spørgsmål som bl.a.: Får kandidaterne job indenfor relevante områder? Oplever de studerende, at de er informeret om læringsmålene for semestret/modulet og at målene indfries? Hvor mange studerende gennemfører uddannelsen? Hvor mange falder fra og hvorfor? På Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (HST) og Klinisk Institut (KI) arbejder vi løbende og systematisk med at indsamle viden og tilrettelægge og iværksætte tiltag i udviklingen af de enkelte uddannelser. Det foregår på forskellig vis med inddragelse af studerende, vejledere/undervisere, dimittender, eksterne censorer, aftagere m.fl.

Kvalitetssikrings- og udviklingsarbejdet omkring uddannelserne varetages i høj grad i studienævnene. Det er i studienævnene, at der bl.a. følges op på nøgletal (studienævnsrapporter) og resultater af semesterevalueringer. Det er også i høj grad studienævnene der forholder sig til tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen/uddannelserne og diskuterer udviklingstiltag (bl.a. ved studieordningsrevisioner).

Studienævnene samarbejder tæt med institutledelserne, som har det overordnede ansvar for at koordinere instituttets kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter. og for at sikre, at universitetets procedurer for kvalitetssikring og-udvikling efterleves.

Studienævn, studieledere og institutledelser arbejder også tæt sammen om f.eks. udarbejdelse af uddannelsesevalueringsrapporter og handlingsplaner for uddannelserne og om opfølgning på semesterevalueringer.

På SUND's uddannelsesledelsesmøder er der fokus på/sker drøftelse af kvalitetssikrings- og udviklingstiltag, der går på tværs af studienævnene.

På siden her og de underliggende sider kan du læse meget mere om, hvordan vi på SUND arbejder med kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne.