Jump to content
HomeStaff & students

Kvalitetssikring - uddannelser på SUND

På Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (HST) og Klinisk Institut (KI) arbejder vi løbende og systematisk med at indsamle viden og tilrettelægge og iværksætte tiltag i udviklingen af de enkelte uddannelser. Det foregår på forskellig vis med inddragelse af studerende, vejledere/undervisere, dimittender, eksterne censorer, aftagere m.fl.

Kvalitetssikring - uddannelser på SUND

På Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (HST) og Klinisk Institut (KI) arbejder vi løbende og systematisk med at indsamle viden og tilrettelægge og iværksætte tiltag i udviklingen af de enkelte uddannelser. Det foregår på forskellig vis med inddragelse af studerende, vejledere/undervisere, dimittender, eksterne censorer, aftagere m.fl.

Kvalitetssikrings- og udviklingsarbejdet omkring uddannelserne varetages i høj grad i studienævnene. Det er i studienævnene, at der bl.a. følges op på nøgletal (datapakker) og resultater af semesterevalueringer. Det er også i høj grad studienævnene, der forholder sig til tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen/uddannelserne og diskuterer udviklingstiltag (bl.a. ved studieordningsrevisioner).

Studienævnene samarbejder tæt med institutledelserne, som har det overordnede ansvar for at koordinere instituttets kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter. og for at sikre, at universitetets procedurer for kvalitetssikring og-udvikling efterleves.

Studienævn, studieledere og institutledelser arbejder også tæt sammen om f.eks. udarbejdelse af uddannelsesevalueringsrapporter og handlingsplaner for uddannelserne og om opfølgning på semesterevalueringer.

På siden her og de underliggende sider kan du læse meget mere om, hvordan vi på SUND arbejder med kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne.

Udvalgte kvalitetssikringsområder på SUND

Plan for evaluering med studerende på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Plan for evaluering med studerende på Klinisk Institut