Jump to content

Hvis der er fag/moduler, som du ikke består, og du derfor kommer bagud med din uddannelse, anbefaler vi, at du tager kontakt til en studievejleder. 

Som en del af AAU's Kvalitetspolitik har universitetet en "Procedure vedr. vejledning af forsinkede studerende". Studieadministrationen følger proceduren og trækker to gange årligt - forår og efterår - data vedr. forsinkede studerende og sender mail til alle studerende, der er mere end 5 ECTS-point bagud i forhold til det forventede.

Det er sekretæren for studienævnet for din uddannelse, der sender mailen, som har følgende indhold:

Studerende, der er mere end 5 ECTS-point og mindre end 15 ECTS-point bagud anbefales at tage kontakt til studievejledningen med henblik på at få vejledning i forhold til gennemførelse af uddannelse. Derudover er der tilbud om kontakt til studienævnssekretæren ved behov for vejledning i forhold til eksempelvis eksamensangst, tilrettelæggelse af uddannelsesplaner eller andet.

Studerende, der er mere end 15 ECTS-point bagud (men som har bestået mindst ét modul inden for de seneste 24 mdr.) tilbydes snarest at tage kontakt til studienævnssekretæren med henblik på at aftale tidspunkt for en individuel samtale. Samtalen kan være med studienævnssekretær, studienævnsformand eller studievejleder. Formålet hermed er blandt andet at få afklaret og lagt en plan for, hvordan manglende/kommende eksaminer bliver bestået.

Formålet med vejledningsproceduren er at understøtte flest muligt studerendes muligheder for at gennemføre uddannelsen.