Jump to content

Årshjul - evaluering på HST

Semestergruppemøder afholdes i løbet af både forår- og efterårssemestret.