Studienævn for sundhed og teknologi

Studienævnet for Sundhed og Teknologi er ansvarlig for følgende uddannelser:

  • Bachelor i Sundhedsteknologi
  • Kandidat i Sundhedsteknologi (Cand. polyt.)
  • Kandidat i Klinisk Videnskab og Teknologi (Cand. scient)
  • Kandidat i Muskuloskeletal Fysioterapi (Cand. san.)
  • Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Medlemmer

Studienævnet består af 4 videnskabelige medarbejdere og 4 studerende. De videnskabelige medarbejdere er valgt for fire år og de studerende er valgt for et år ad gangen med funktionsperiode fra 1. februar. Der er valg til studienævn for studerende hvert år i december, ligeledes med tiltrædelse 1. februar. Pladserne er ikke fordelt på repræsentationsområder.

Videnskabelige medarbejdere

Studenterrepræsentanter

  • Katja Møller Jensen, ST
  • Aparna Banerjee, ST
  • Frederik Fruergaard Jensen, ST
  • Amin Hamad Said Indayare, ST

faste Observatører